"ei yhtään" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei yhtään" englanniksi

EN
FI

ei yhtään {adverbi}

volume_up
ei yhtään (myös: ei lainkaan)
Pidämme parempana pientä " ei paljoakaan" kuin suurta " ei yhtään mitään" .
We prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.
Täällä sanottiin, ettei teidän vastauksenne ole mitään, ei yhtään mitään.
The feeling here is that her answer has not provided us with any information at all.
Tällä tekniikalla voit luoda kuvia, joissa on vain vähän tai ei yhtään värejä.
You can use this technique to create pictures with just a little color or no color at all.

Esimerkkejä "ei yhtään"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomissio ei sanele yhtään mitään: se saa valtansa neuvostolta ja parlamentilta.
It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
FinnishSe ei ole yhtään merkityksettömämpi asia kuin muut asiat, joista keskustelemme.
It is no less important an issue than all the other issues that we are discussing.
FinnishMinun mietintööni ei ole tehty yhtään ainutta tarkistusta, mistä olen hyvin iloinen.
There was not a single amendment made to my report, which I am very happy about.
FinnishTietenkään poliittinen ilmapiiri useimmissa jäsenvaltioissa ei auta asiaa yhtään.
Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help.
FinnishSille asialle, tyydyttikö vastaukseni häntä vai ei, en voi tehdä yhtään mitään.
As to whether or not I satisfied him, there is nothing I can do about that.
FinnishEi hyödytä yhtään, jos meillä on hyviä tutkimuksia, jotka jäävät pöytälaatikkoon.
It is of no help at all to have good studies if they are lying in a drawer.
FinnishWalesilaisen kansalliskokouksemme budjettiin ei ole myönnetty yhtään lisävaroja.
No additional money has been built into the budget of our Welsh Assembly.
FinnishMaailmassa ei ole yhtään parlamenttia, jossa kyselytunti ei olisi pyhä asia.
There is no Parliament in the world in which Question Time is not sacrosanct.
FinnishOn uskomatonta, että yhtään virkailijaa ei ole asetettu vastuuseen näistä teoista.
Incredibly, not a single official has been held responsible for these acts.
FinnishSchmittin mietinnössä ei anneta yhtään ratkaisuehdotusta näihin ongelmiin.
Mr Schmitt' s report does not offer any potential solutions to all these problems.
FinnishOn tapauksia, joissa vielä 22 vuoden jälkeenkään ei ole esitetty yhtään kertomusta.
In one particular case, not a single report has been submitted in 22 years.
FinnishJos tikissä ei ole yhtään valttikorttia, tikin voittaa suurimman kortin lyönyt pelaaja.
If no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
FinnishUnioniin on liittynyt kymmenen uutta maata, mikä ei tee tilanteesta yhtään helpompaa.
We have been joined by ten more countries, and that does not make things any easier.
FinnishItävallassa ei ole ketään, ei yhtään puoluetta, joka puoltaisi ydinvoiman käyttöä.
In Austria no one - not one party - is in favour of using nuclear energy.
FinnishJuomaveden puute ei ole yhtään pienempi uhka kuin elintarvikkeiden puute.
The lack of drinking water constitutes no less a threat than the lack of food.
FinnishMerenpinta ei tosiasiassa nouse nyt yhtään nopeammin kuin edellisinä vuosisatoina.
The fact is that the sea level is rising no faster today than it has been for centuries.
FinnishVarallaololistoille kirjatun 645:n henkilön joukossa ei todella ole yhtään vammaista.
Out of the 645 candidates entered on the reserve lists, not a single one is disabled.
FinnishPidämme parempana pientä " ei paljoakaan" kuin suurta " ei yhtään mitään" .
We prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.
FinnishKysymyksiä ei ole yhtään helpompaa ratkaista vuoden jälkipuoliskolla.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
FinnishPerustamissopimuksessa ei ole yhtään erityismääräystä ympäristösopimuksista.
The Treaty does not contain any specific provision concerning environmental agreements.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei yhtään" englanniksi

yhtään adverbi
English
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi