"ei tule kysymykseen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei tule kysymykseen" englanniksi

FI

ei tule kysymykseen {adjektiivi}

volume_up
ei tule kysymykseen
1 prosentin leikkaus, joka koskisi kaikkia maatalousmenoja, ei tule kysymykseen.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
Tämän tavoitteen toteuttamatta jättäminen ei tule kysymykseen.
Skimping on that objective is out of the question.
Tällainen ei tule kysymykseen poliittisessa demokratiassa.
That is out of the question in a political democracy.

Esimerkkejä "ei tule kysymykseen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish1 prosentin leikkaus, joka koskisi kaikkia maatalousmenoja, ei tule kysymykseen.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
FinnishMyöskään joidenkin etuoikeuksien ottaminen käyttöön tietyksi määräajaksi ei tule kysymykseen.
Again, there is no reason why privileges should be granted for a limited period.
FinnishTällaisessa tilanteessa unionin ja Venäjän välinen kumppanuus ei tule kysymykseen.
There can be no question of a partnership between the Union and Russia in such circumstances.
FinnishSe tarkoittaa sitä, että sopimuksen kriteerien soveltaminen ei tule kysymykseen vuonna 1998.
This means that there is no chance of meeting the Treaty criteria by 1998.
FinnishYksi asia on selvä: tilanteen säilyttäminen ennallaan ei tule kysymykseen.
One thing is certain: maintaining the status quo is not an option.
FinnishValitettavasti ei tule kysymykseen, että Euroopan unioni löytäisi yhteisen sävelen.
Unfortunately, there could be no question of the European Union singing from the same hymn sheet.
FinnishProfessori Cabrol saa asiassa tukeni, mutta tällainen auton käytön vähentäminen ei tule kysymykseen.
Professor Cabrol will get my support on that, but this is absolutely the wrong method.
FinnishSe ei tule kysymykseen myöskään siksi, että Iran on allekirjoittanut ydinsulkusopimuksen.
As Iran is a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, this is also totally out of the question.
FinnishEi tule kysymykseen, että parlamentti tuomitsee sellaiset jäsenvaltiot, jotka päättävät olla toimimatta näin.
There can be no question of this Parliament condemning Member States which decide not to do so.
FinnishMikään muu ei tule kysymykseen. Mikään unionin tuomioistuin ei voi soveltaa muunlaista lainsäädäntöä.
Anything else would be out of the question; no court in the Union would apply in any way law that was not.
FinnishTämän tavoitteen toteuttamatta jättäminen ei tule kysymykseen.
Skimping on that objective is out of the question.
FinnishTällainen ei tule kysymykseen poliittisessa demokratiassa.
That is out of the question in a political democracy.
FinnishJäsenvaltion päätösvallan rajoittaminen, kun on kyse jäsenvaltion omia vesivaroja koskevasta politiikasta, ei tule kysymykseen.
A Member State's right to manage its water resources cannot possibly be restricted.
FinnishHuomaamaton toiminta ei tule kysymykseen.
FinnishPuolueettomuus ei tule kysymykseen, kun vastassamme on Slobodan Miloseviin kaltainen julma kansanmurhaaja ja diktaattori.
There can be no neutrality when we are confronted with a brutal genocidal dictator such as Slobodan Milosevic.
FinnishSumma on melkein kolmannes valkovenäläisestä kuukausipalkasta, joten monien ihmisten kohdalla viisumin hankkiminen ei tule kysymykseen.
That is almost a third of a monthly income in Belarus and is therefore unaffordable for many people.
FinnishSotilaallinen ratkaisu ei tule kysymykseen.
FinnishEi tule kysymykseen, että jakojärjestelmään perustuvat eläkejärjestelmät hoidetaan kuntoon eläkerahastoilla, kuten on ehdotettu.
It is out of the question to attack the pay-as-you-go pension system with pension funds, as has been proposed.
FinnishPelkkä äänen korottaminen ei tule kysymykseen.
FinnishKolmansien maiden painostaminen muuttamaan käsitystään omista palveluistaan ja niiden säätelystä ei tule kysymykseen.
Exerting pressure on third countries over their way of conceiving of and regulating their services is out of the question.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei tule kysymykseen" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei tule kuuloonkaan