"ei todellakaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei todellakaan" englanniksi

EN
FI

ei todellakaan {interjektio}

volume_up
1. Arkikielinen
ei todellakaan (myös: niin varmaan)
volume_up
as if {interjektio} [Amer.eng.] [ark.]

Esimerkkejä "ei todellakaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme parlamentissa pyytäneet 300: aa paikkaa, mikä ei todellakaan ole paljon.
We in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, teillä ei todellakaan ole nykyisin helppoa!
(DE) Mr President, gentlemen, you certainly do not have it easy at the moment!
FinnishKerättyjä tietoja ei todellakaan pidä rajoittaa vain tieteelliseen käyttöön.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
FinnishGuinea ei todellakaan tarvitse uutta diktaattoria, vaan demokratian palauttamista.
That country does not need another dictator, but the restoration of democracy.
FinnishTässä ei ole todellakaan kyse maatalouden ongelmista eikä tupakan tuotantotuesta.
Here it is not a question at all of agricultural problems nor of tobacco aid.
FinnishKansanterveys ei todellakaan ole taloudellinen, teollinen tai kaupallinen palvelu.
Certainly public health is not an economic, industrial or commercial service.
FinnishHe sanoivat, että se, mikä pätee Itävaltaan, ei todellakaan päde Slovakiaan.
They said that what might be true of Austria was definitely not true of Slovakia.
FinnishKuten jo totesin, tällä hankkeella ei todellakaan ole taloudellisia perusteita.
As I have said earlier, this is a project with absolutely no economic justification.
FinnishMe myös tiedämme varsin hyvin, että prosessi ei todellakaan ole vielä täydellinen.
Of course we are not blind to the fact that the whole process is far from complete.
FinnishEi ole todellakaan tarpeellista sotkea EU:ta ja parlamenttia tähän prosessiin.
There is really no reason for mixing the EU and this Parliament up in that process.
FinnishEU ei todellakaan pyri tällaiseen tulokseen, enkä usko, että Venäjäkään pyrkii.
The EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
FinnishJoustavuus ei todellakaan merkitse mitään muutoksia sisämarkkinaperiaatteisiin.
This flexibility certainly does not mean any changes to the single market principles.
FinnishSe ei kuitenkaan sovellu tekosyyksi harkitsemattomaan päätöksentekoon, ei todellakaan!
It did not, however, serve as a pretext for hasty decision-making - far from it!
FinnishTämä ei todellakaan ole ainoastaan minun kantani vaan komission yksimielinen kanta.
In fact, this is not just my position but the unanimous position of the Commission.
FinnishLähden siitä, että komissiolla ei todellakaan ole mitään tätä menettelyä vastaan.
I assume that the Commission does not object to dealing with the problem in this way.
FinnishItämeren suojelu ei todellakaan saisi hukkua Euroopan unionin byrokratiaan.
The protection of the Baltic Sea shouldn't really have to sink in EU bureaucracy.
FinnishNeuvoston puheenjohtajana minulla ei ole todellakaan toimivaltaa vastata kysymykseen.
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
FinnishKomissio ei todellakaan ole perustamassa subjektiivista maahanmuutto-oikeutta.
The Commission is certainly not creating a subjective right to immigration.
FinnishValtiontuki voi auttaa, mutta se ei todellakaan ole ainoa väline, päinvastoin.
State aid can help, but it is certainly not the only instrument – quite the contrary.
FinnishTämä ei todellakaan tarkoita, että työmme olisi menettelytapojen osalta jo päättynyt.
This certainly does not mean that we have now done the job in terms of policy.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei todellakaan" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi
ei milloinkaan adverbi
English