"ei suinkaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei suinkaan" englanniksi

FI

ei suinkaan [Idiomi]

volume_up
Vapauttaminen ei suinkaan ole ainoa tapa eurooppalaistaa liikennepolitiikkaa.
Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies.
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että ongelmat olisi ratkaistu.
Of course, that by no means suggests that all our problems are over.
Tiibet ei suinkaan ole ainut esimerkki Kiinan epäonnistumisesta ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.
However, Tibet is by no means the sole example of China's failure to respect human rights.

Esimerkkejä "ei suinkaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinun mielestäni Euroopan avaruusala ei suinkaan kärsi osaamisvaatimusten kasvusta.
I do not think that the European space sector suffers from increased competence.
FinnishTämä ei suinkaan rajoitu koskemaan vain Taliban-hallinnon harjoittamia julmuuksia.
That does not of course mean only the atrocities committed by the Taliban regime.
FinnishVedenpinta ei suinkaan ole nousemassa ja peittämässä Bangladeshia, päinvastoin.
Water levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
FinnishVapauttaminen ei suinkaan ole ainoa tapa eurooppalaistaa liikennepolitiikkaa.
Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies.
FinnishKristityn euroskeptikon raivaaminen tieltä ei ole suinkaan lepyttänyt meitä.
The fact that a Christian and Eurosceptic has now been removed has not mollified us.
FinnishLopuksi, mutta ei suinkaan vähiten, haluaisin kiittää parlamentin valtuuskuntaa.
Last, but of course not least, I would very much like to thank the Parliament delegation.
FinnishTässä ei suinkaan ole kyse siitä, vastustammeko vai kannatammeko markkinataloutta.
It is hardly a case of being in favour of, or against, a market economy.
FinnishJa lopuksi: rahapolitiikka ei suinkaan voi olla täysin irrallaan talouspolitiikasta.
And finally, monetary policy can in no way be entirely separated from economic policy.
FinnishTulos ei suinkaan ole täydellinen, mutta se on osoitus siitä, mihin päästiin.
The result is not perfect by any means, but it is an indication of how far we have come.
FinnishTutkimuksen vapautta, ei suinkaan typistettynä, täydennetään oikeudellisessa järjestyksessä.
Far from being restricted, freedom of research finds its fulfilment under the law.
FinnishNäinä epävarmoina aikoina maailma tarvitsee enemmän kauppaa, ei suinkaan vähemmän.
In these times of uncertainty, the world needs more trade, not less.
FinnishEsimerkillistä Boliviassa ei suinkaan ole sen hallinto vaan kansan reaktiot.
Bolivia is an example, not because of its regime but because of the reaction of its people.
FinnishSe ei suinkaan ollut ensimmäinen eikä ikävä kyllä viimeinenkään tankkerionnettomuus.
It was not the first of its kind, nor, sadly, was it the last maritime disaster of its kind.
FinnishTämä ei suinkaan ole uusi idea, mutta toistaiseksi emme ole tehneet tarpeeksi tässä suhteessa.
This is by no means a new idea, yet to date we have not done enough in this regard.
FinnishOlemme siis tekemisissä maailmanlaajuisen ongelman kanssa, eikä se ei suinkaan rajoitu Venäjään.
We are therefore faced with a worldwide problem that is not confined to Russia.
FinnishVentovieraat sallivat hänen sotilaidensa raiskata häntä vastustavia naisia, ei suinkaan hän.
It is not he who allows his militia to rape women who oppose him, but total strangers.
FinnishPuhumme hyvin kaukaisista ajankohdista, mutta se ei suinkaan tarkoita, etteikö tahtoa olisi.
We are talking about very far-off dates, but this does not mean that there is no will.
FinnishKyseessä ei suinkaan ole tilintarkastustuomioistuin vaan UCLAF itse.
The Court of Auditors' report dealt with the organisational side of UCLAF.
FinnishNäin ei suinkaan ole, mutta tätä päätelmää on mahdollista hyödyntää harhaanjohtavasti.
This is not at all the case, but it is possible misleadingly to make use of such an inference.
FinnishTässä suhteessa Euroopan rahapoliittinen instituutti ei suinkaan voi yksin käydä tätä keskustelua.
In this respect, the EMI should certainly not go it alone in debating this matter.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei suinkaan" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi
ei milloinkaan adverbi
English