"ei se mitään" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei se mitään" englanniksi

FI

ei se mitään [esimerkki]

volume_up
ei se mitään (myös: ei sillä ole väliä)
Kyseessä on kyselytunti ja pelkkä "kyllä" tai "ei" olisi ollut helpompaa, mutta ei se mitään.
It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
Ette kuuntele, mutta ei se mitään, jatkan silti.
You are not listening but never mind, I shall carry on.
Jäsen Blokland, minun mielestäni olisitte voinut tehdä sen ilmoittamatta asiasta parlamentille, mutta ei se mitään.
I think, Mr Blokland, you could have done that without actually announcing it to Parliament, but never mind.

Esimerkkejä "ei se mitään"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEsittelijä Oostlander vastustaa Alankomaiden sallivaa käytäntöä, ei se mitään.
Mr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
FinnishKyseessä on kyselytunti ja pelkkä "kyllä" tai "ei" olisi ollut helpompaa, mutta ei se mitään.
It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
FinnishJos teillä ei ole aikaa odottaa, ei se mitään: eläköön assosiointisopimukset, eläköön vapaa kauppa, eläköön Egypti!
No problem. I am all for the association agreements, I am all for free trade and I am all for Egypt!
FinnishEtte kuuntele, mutta ei se mitään, jatkan silti.
You are not listening but never mind, I shall carry on.
FinnishJäsen Blokland, minun mielestäni olisitte voinut tehdä sen ilmoittamatta asiasta parlamentille, mutta ei se mitään.
I think, Mr Blokland, you could have done that without actually announcing it to Parliament, but never mind.
FinnishTässä emme onnistuneet, mutta ei se mitään.
We did not succeed in that, but it does not matter.
FinnishOh, unohdin, minun ei pitäisi sekoittaa, mutta ei se mitään -- (Naurua) -- itse asiassa tekniikkani on kurkkia, koko ajan.
Oh, I forgot, I shouldn't shuffle but I think -- (Laughter) -- actually, my technique is to peek, all the time.
FinnishHaagissa lauloimme pelkästään kulisseissa, niin kuin neuvoston puheenjohtaja asian ilmaisi, ja valitimme, mutta ei se mitään auttanut.
As the President-in-Council stated a moment ago, we sang and lamented behind the scenes, but to no avail.
Finnish"Ei se mitään, Jim.
"Really, Jim, you don't remember? I was just here with the Monet prints?" "Sorry, Doc, I just don't have a clue." "No problem, Jim.
FinnishLukekaa itse: tiedotusvälineille ei ole pystytty takaamaan tasapuolista toimintaympäristöä, mutta ei se mitään, se hoituu aikanaan.
Just read: so far as the media are concerned, the conditions of fairness are not guaranteed, but it does not matter, it will come.
Finnish   Arvoisa puhemies, on sääli, että komission jäsenen piti lähteä, koska nyt kuolemattomat puheemme eivät vaikuta EU:n tulevaisuuteen, mutta ei se mitään.
   Mr President, it is a pity that the Commissioner had to go because now our immortal speeches will not make an impact on the EU’s future, but never mind.
FinnishNeljäs näkökulma koskee sitä, että kieltäydymme pitämästä väestön pienenemistä asiana, johon meidän on alistuttava, sanoen ”ei se mitään, työntekijöitä tulee Afrikasta”.
The fourth facet entails refusing to consider demographic decline as something to which we must surrender, saying 'never mind, workers are coming from Africa'.
FinnishEi se mitään, elämä on täynnä yllätyksiä.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, I am, quite honestly, surprised at being called on to speak right now, but life is always full of surprises.
FinnishVähemmistöjen suojelu ei vielä toimi, mutta ei se mitään, sekin järjestyy.
In one case the judiciary is not independent, but it does not matter, it will come; the machinery for protecting minorities is not yet in place, but it does not matter, it will come.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei se mitään" englanniksi

mitään adverbi
English
ei interjektio
English
ei
English
se
se pronomini
English
ei yhtään mitään pronomini
English
ei mahda mitään