"ei saatavilla" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei saatavilla" englanniksi

EN
FI

ei saatavilla {adjektiivi}

volume_up
ei saatavilla (myös: ei paikalla)
ei saatavilla (myös: saavuttamaton)
ei saatavilla

Esimerkkejä "ei saatavilla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaikkea tarvittavaa tietoa ei yksinkertaisesti ole saatavilla näin lyhyessä ajassa.
Within this framework, all the data and information needed simply do not exist.
FinnishVaikka varaosia olisikin saatavilla, hallituksella ei olisi varaa korjata laitteita.
Even if spares were available the government could not afford to repair them.
FinnishSaatavilla ei ole tilastotietoja, mutta kannibalismista ei ole mitään näyttöä.
There are no statistics available, but there is no evidence of cannibalism.
FinnishSanotaan, että ne ovat urbaani väline, joka ei ole maaseutualueiden saatavilla.
People are saying that this is an urban instrument to which rural areas have no access.
FinnishPVC-pitoisen kaatopaikkajätteen osuudesta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja.
No data are available on the state of landfill waste containing large amounts of PVC.
FinnishExchange Hosted Encryption ei ole saatavilla Microsoft Open License -ohjelman kautta.
Exchange Hosted Encryption is not available through Microsoft Open License Program.
FinnishSuojavarusteet jäävät usein kotiin tai niitä ei ole lainkaan saatavilla.
The protective equipment is very often left at home or just not available at all.
FinnishTiedostoa ei voi ladata palvelimeen, koska se ei mahdu saatavilla olevaan tallennustilaan.
You can't upload the file because it doesn't fit in your available storage space.
FinnishEmme voi esittää arvauksia niistä asioita, joista ei ole saatavilla lukuja.
We cannot play a game of hide-and-seek where the figures are not all out.
FinnishUseimmiten saatavilla ei ole vaihtoehtoisia julkisen liikenteen palveluja.
In many cases, there is no alternative public transport service available.
FinnishJos Brysselissä ei pärjätä saatavilla rahoilla, on kiristettävä vyötä.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
FinnishTyöjärjestyksemme mukaan se ei ole pätevä, jos teksti ei ole saatavilla.
According to our Rules of Procedure, a vote is invalid if the text is not available.
FinnishJoka päivä 27 000 ihmistä kuolee, koska peruslääkkeitä ei ole saatavilla.
Each day 27 000 people die because of a lack of access to basic medicines.
FinnishTällä hetkellä on huolestuttavaa, että kauppakäytännöistä ei ole saatavilla tietoa.
At the moment, there is a worrying lack of information available about trading strategies.
FinnishKahteen mietintöön jätettyjä tarkistuksia ei ole vielä saatavilla englanninkielisinä.
The amendments to two of the reports are still not available in English.
FinnishAjonvakautusjärjestelmän on oltava kaikkien saatavilla. Se ei saa enää olla lisävaruste.
The ESP system must become accessible to everyone and no longer be an optional extra.
FinnishSisäisen avun otsakkeessa ei kuitenkaan ole saatavilla määrärahoja.
However, no appropriations are available under the internal assistance heading.
FinnishKuvia ei ollut saatavilla, mutta saatoin kuulla istuntoa kuvailevien toimittajien äänet.
I had no pictures, but I did have the voices of the journalists describing the session.
FinnishJoillekin vanhemmille laitteille ei välttämättä ole saatavilla 64-bittisiä ohjaimia.
Some older devices, however, might not have 64-bit drivers available.
FinnishOlen ymmärtänyt, että ranskankielistä tekstiä ei ollut saatavilla vielä tänä aamunakaan.
As I understand, the French version was still not available this morning.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei saatavilla" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
saatavilla adverbi
saatavilla adjektiivi
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
English
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English