"ei ollenkaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei ollenkaan" englanniksi

FI

ei ollenkaan {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "ei ollenkaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäihin kuuluu aineet, joilla on vähän tai ei ollenkaan tunnettuja vaihtoehtoja.
This will include substances where there are few or even no recognised alternatives.
Finnish11:55 Se ei ole ollenkaan kuin luova prosessini -- en ole ajatusten liukuhihna!
11:55 That's not at all what my creative process is -- I'm not the pipeline!
FinnishJoko me teemme sen kokonaisvaltaisesti Euroopan tasolla, tai se ei onnistu ollenkaan.
Either we do this through a global European approach, or it just will not work.
FinnishKäytännössä esiin tulevia vaaroja ei voida ollenkaan torjua sertifioinnilla.
The dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
FinnishJoustavuutta hän todella tarkasteleekin, mutta ei ollenkaan turvallisuutta.
He certainly addresses the issue of flexibility, but I see nothing about security.
FinnishYhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin ei siis pitäisi tulla ollenkaan voimaan.
The directive on equal treatment should therefore not come into being at all.
FinnishOlen kuitenkin pahoillani siitä, että nettomaksajakysymystä ei selvitetä ollenkaan.
But I am sorry that the net-contributor issue is not being resolved at all.
FinnishTämän julkaisun mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole ollenkaan protestantteja.
According to this publication, the United Kingdom has exactly no Protestants.
FinnishKyse ei ole ollenkaan lainsäädäntöehdotuksesta, kuten teille virheellisesti sanottiin.
This is certainly not a legislative proposal as you have inaccurately stated.
FinnishKun vastustajat ovat tällaisia, ei Amsterdamin sopimus voi ollenkaan olla niin huono.
For such opponents and their arguments the Treaty of Amsterdam cannot be bad at all.
FinnishArvoisa puhemies, ei ole ollenkaan uutta, että yritykset kantavat sosiaalista vastuuta.
Madam President, there is nothing new in companies' assuming social responsibility.
FinnishNykyisessä ehdotuksessa ei vastata ollenkaan tähän ongelmaan kolmessa suhteessa.
The current draft does not tackle this issue at all for three reasons.
FinnishTässä ei ole ollenkaan kyse siitä; työmarkkinoita käsiteltiin eri direktiivissä.
That is not what this is about at all; that was a different directive.
FinnishEi ole ollenkaan mahdotonta, että innovoisimme opetusohjelmistoja ja -pelejä.
The idea of designing innovative educational software and games has not been ruled out.
FinnishOn parempi, että kansalaisilla on kaksinkertaiset oikeudet kuin ei oikeuksia ollenkaan.
It is better for citizens to have twice the rights than to have zero rights.
FinnishTässä tapauksessa ei ole ollenkaan selvää, mikä äänestyksen tulos oli.
In this case, there is no clarity at all as to what the result of the vote was.
FinnishEsityksenne ei toista ollenkaan niitä keskusteluja, joita valtuuskunnassa kävimme.
Your motion does not in any way convey the discussion which we had within the delegation.
FinnishOlemme sanoneet sen usein, mutta ilmeisesti meihin ei luoteta ollenkaan.
We have said as much on previous occasions, but they appear not to trust us.
FinnishSivumennen sanottuna: mehän emme voi edes opettaa sitä, koska se ei ole ollenkaan läsnä.
Incidentally, we can hardly educate them in fact because they are not actually here.
FinnishNeuvosto joko tekee päätökset yksimielisesti tai ei tee päätöksiä ollenkaan.
Either the Council takes a unanimous decision or it takes no decision.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei ollenkaan" englanniksi

ollenkaan adverbi
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English