"ei milloinkaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei milloinkaan" englanniksi

EN
FI

ei milloinkaan {adverbi}

volume_up
ei milloinkaan (myös: ei koskaan, ei ikinä)
Strategia on epäilemättä myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
There is no question that it is late in coming, but better late then never.
Siihen politiikka ei milloinkaan kykene, olkoot olot sitten millaiset hyvänsä.
Politics will never be capable of this under any conditions.
Arvoisa puhemies, komissiosta todettakoon, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan!
Mr President, it is a case of better late than never as far as the Commission is concerned!

Esimerkkejä "ei milloinkaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishProtektionismi ei ole milloinkaan vastaus, eikä tämä ole maailmantalouden loppu.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
FinnishNeuvosto ei tule milloinkaan hyväksymään Bosnia-Hertsegovinan etnistä jakamista.
The Council will never accept the ethnic partition of Bosnia and Herzegovina.
FinnishLihaluujauhon kieltoa ei voida milloinkaan lieventää märehtijöiden osalta.
There can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
FinnishStrategia on epäilemättä myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
There is no question that it is late in coming, but better late then never.
FinnishTodellisuudessa rotusyrjintä ei kuitenkaan milloinkaan ole ollut näin kärkevää.
In practice, however, racial discrimination has never before been such an acute problem.
FinnishTämän suhteen olen melko tyyni, sillä parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
I am rather philosophical here on the principle of better late than never.
FinnishArvoisa puhemies, EU:n riittämättömyys ei ole milloinkaan ollut ilmeisempää.
Mr President, never before have the EU's shortcomings been more evident.
FinnishPitkään vaikutti siltä, että niin ei tapahtuisi, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
For a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
FinnishAsiakirja on tasapainoinen ja siitä voidaan sanoa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
The document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
FinnishArvoisa puhemies, komissiosta todettakoon, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan!
Mr President, it is a case of better late than never as far as the Commission is concerned!
FinnishKeskustelusta kieltäytymällä ei ole vielä milloinkaan ratkaistu ristiriitoja.
Refusing all discussion was never a recipe for resolving a conflict.
FinnishJalkapallossa hyvä joukkue, jolla on huono valmentaja, ei nousisi milloinkaan sarjan kärkeen.
In football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
FinnishMielestämme siihen kului liian pitkä aika, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
We believe it has taken too long to do so, but better late than never.
FinnishArvoisa rouva puhemies, kansanviisaus sanoo: "Parempi myöhään kuin ei milloinkaan."
Madam President, popular wisdom says, ' Better late than never' .
FinnishColajannin mietintö tulee oikeastaan liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
The Colajanni report has arrived far too late, but better late than never.
FinnishMilloinkaan ei ole teloitettu niin paljon ihmisiä kuin kuluneen vuoden aikana.
Never have so many people been executed as over the last year.
FinnishParempi myöhään kuin ei milloinkaan, koska kaikkia yrityksiä täytyy harjoituttaa 2000-lukua varten.
Better late than never because all companies must be primed for the 21st century.
FinnishMaailma ei muutu milloinkaan paratiisiksi, ja aina tulee olemaan aseita.
The world will never be a paradise and there will always be weapons.
FinnishJoitakin päivityksiä ei asenneta automaattisesti milloinkaan.
No matter what your settings are, some updates aren't installed automatically.
FinnishMilloinkaan tai lähes milloinkaan ei oteta huomioon inhimillisiä tekijöitä.
The human factor is never, or almost never, taken into account.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei milloinkaan" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi