"ei merkki-" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei merkki-" englanniksi

EN
FI

ei merkki- {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ei merkki-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, se ei ole merkki vapaudesta, se on törkeätä kaupallista plagiointia.
Mr President, this is not a sign of freedom: it is common commercial plagiarism.
FinnishSe ei ole vain merkki vakavasta kyvyttömyydestä eurooppalaisessa politiikassa.
That is not just a sign of severe incompetence in European policy.
FinnishSe ei varmastikaan ole merkki menestyvästä taloudenalasta, jollainen haluaisin sen olevan.
That is hardly a sign of a sector that is in good shape, which is what I want it to be.
FinnishSyylliset tuomitsevat itse itsensä, mikä ei ole hyvä merkki.
The guilty parties are sitting in judgment on themselves, which does not bode well.
FinnishUskonnollisten symbolien läsnäolo ei ole merkki uskonnollisesta syrjinnästä tai pakottamisesta.
The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
FinnishTämän on oltava enemmän kuin merkki: komissiolla ei ole aikomustakaan luovuttaa tässä asiassa.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
FinnishSe, että euron kurssi on edelleen epävakaa, ei ole merkki yhtenäisvaluutan heikkoudesta.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
FinnishEi tietenkään ole hyvä merkki, että joudumme taas puhumaan Somaliasta.
It is, of course, not a very good sign that we are having to put Somalia back on the agenda.
FinnishEversti Budanovia vastaan käydyn oikeudenkäynnin tulos ei ole myönteinen merkki vaan päinvastoin.
The result of the trial against Colonel Budanov is not a positive sign, but quite the opposite.
FinnishErikoismerkki on merkki, jota ei löydy näppäimistöltä.
A special character is a character that cannot be found on your keyboard.
FinnishTämä dolphin safe -merkki ei kuitenkaan takaa, että tonnikala on kilpikonnia tai haita vaarantamatonta.
However, their 'dolphin safe' label is not turtle safe or shark safe.
FinnishEi ole hyvä merkki, että EKP: n historia alkaa katkeralla kiistalla sen pääjohtajuudesta.
It does not augur well that the history of the ECB is beginning with a bitter quarrel over its president.
FinnishErikoismerkki on merkki, jota ei löydy näppäimistöltä.
A special character is a character that can't be found on your keyboard.
FinnishToisin kuin jotkut ajattelevat, tämä ei ole merkki heikkoudesta vaan päättäväisyydestä.
Contrary to what some people might think, this is not a sign of our weakness, but rather of our resoluteness.
FinnishJos mietintöä ei hyväksytä, annetaan merkki palata Nizzan sopimukseen.
FinnishTämä ei ole merkki Irlannin tappiosta vaan voitosta.
This is not a sign of failure on Ireland's behalf but of success.
FinnishSe ei ole hyvä merkki vuoropuhelumme jatkon kannalta.
It does not augur well for the rest of our dialogue.
FinnishMielestämme tämä ei ole lainkaan hyvä merkki.
We believe that this is the completely wrong direction.
FinnishSe, että valta on järkeviä perusteluja tärkeämpää, ei ole hyvä merkki yhteistyön jatkumisen kannalta EU:ssa.
It does not bode well for continued cooperation within the EU that power is more important than intellectual arguments.
FinnishArvoisa puhemies, tämä ei ole hyvä merkki.
This is not a very encouraging case, Mr President.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei merkki-" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
merkki substantiivi