"ei lainkaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei lainkaan" englanniksi

FI

ei lainkaan {adverbi}

volume_up
ei lainkaan (myös: ei yhtään)
Muutamia tärkeitä kohtia käsitellään mietinnössä liian yleisesti tai ei lainkaan.
The directive goes into some basic points either too briefly or not at all.
Hänen käsityksensä mukaan tämä ei lainkaan edistä ihmisoikeuksia.
His assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Sitä käytetään vain vähän tai ei lainkaan muihin aiottuihin toimiin.
It is hardly used or not used at all for the other intended measures.

Esimerkkejä "ei lainkaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt ei ole kuitenkaan lainkaan oikea hetki ennakoida tutkimuksen johtopäätöstä.
Now is not the time, however, to pre-empt the outcome of the inquiry in any way.
FinnishEhdotusten taustalla voi olla järkeä, mutta asia ei ole meille lainkaan selvä.
There may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
FinnishJa entä ne mahdollisesti vaaralliset lelut, joita raportissa ei mainittu lainkaan?
And how about those potentially dangerous toys which were not reported at all?
FinnishToiseksi maatalouden alalla ei pidä tehdä lainkaan yksipuolisia myönnytyksiä.
Secondly, there must be no unilateral concessions where agriculture is concerned.
FinnishKuten arvoisat parlamentin jäsenet tietävät, sitä ei ole vielä lainkaan olemassa.
Remember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
FinnishToisin sanoen kapitalistipolitiikkoihin ei ole otettu etäisyyttä lainkaan...
In other words, there has been nothing about a break with capitalist policies ...
FinnishJos se ei tee niin, äänestäjiemme mielipide meistä ei ole lainkaan mairitteleva.
If it does not, our electorate’s opinion of us will be far from flattering.
FinnishMonissa tapauksissa ei ryhdytä lainkaan toimiin tai toimet eivät johda tuloksiin.
In countless cases, no action was taken or if it was, it did not lead to any result.
FinnishEdistyksellinen yhteinen kanta oli meille yllätys mutta ei lainkaan ikävä sellainen.
We have been surprised, and not unpleasantly, by the progressive common position.
FinnishKysymystä ei myöskään käsitelty lainkaan huippukokouksen avajaisistunnossa.
Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
FinnishTästä huolimatta koordinointi Euroopan parlamentissa ei ole lainkaan kärsinyt.
Coordination in the European Parliament has not suffered at all as a result.
FinnishMuutamia tärkeitä kohtia käsitellään mietinnössä liian yleisesti tai ei lainkaan.
The directive goes into some basic points either too briefly or not at all.
FinnishTässä tapauksessa olisi huomattavasti parempi, jos ei lainkaan mentäisi ylös.
In this case it would be much better if it did not go up in the first place.
FinnishJos luette mietintöön tehtyjä tarkistusluonnoksia, tämä ei ole lainkaan yllättävää.
If you read the draft amendments to this report, you will find no surprises.
FinnishSitä ei voida lainkaan verrata nykyisissä jäsenvaltioissa toteutettuihin ohjelmiin.
None of the programmes that we have had in the 15-Member EU can be compared with it.
FinnishNäin avustusta ei ole joko annettu lainkaan tai se on saapunut paikalle liian myöhään.
As a result the assistance was either not provided at all or was provided late.
FinnishKyse ei ole lainkaan siitä, vaan siitä, ettei nykyisiä direktiivejä vaaranneta.
That is not at all what it is about; it is about safeguarding the existing directives.
FinnishNäihin tarkistuksiin sisältyy määräyksiä, joita ei mainittu äsken lainkaan.
These amendments contain measures which most certainly were not mentioned earlier.
FinnishIlman oman puolueryhmäni aloitetta tätä asiaa ei olisi lainkaan käsitelty.
If my group had not taken this initiative, the whole issue would not have arisen.
FinnishErästä keskeistä alaa ei kuitenkaan ole käsitelty lainkaan eli kehitysyhteistyötä.
However, one vital subject is completely missing: development cooperation.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei lainkaan" englanniksi

lainkaan adverbi
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English