"ei kiitos" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei kiitos" englanniksi

volume_up
ei kiitos {interjektio}
FI

ei kiitos {interjektio}

volume_up
ei kiitos
Mitä tulee yhteiseen, hoitolaitoksia koskevaan EU:n politiikkaan, vastaan ei kiitos.
As for a common EU policy on residential homes, however, my response is no thank you.
Kun olin yhdeksän, näin Tappajahai-elokuvan, ja päätin "Ei kiitos."
When I was nine, I saw the movie "Jaws," and thought to myself, "No, thank you."
Tarvitsemme siis samanlaista ei kiitos -tarraa, joka on jo olemassa paperilehtisiä varten.
We therefore need, just as with paper leaflets, "No thank you" stickers.

Esimerkkejä "ei kiitos"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt kun olemme sen saavuttaneet, jotkut meidän puolellamme sanovat "ei kiitos".
Now that we have achieved this, there are some on our side who say 'no thanks'.
FinnishSe ei luojan kiitos ollut terrori-isku, mutta tapaus oli siitä huolimatta kauhea.
Thankfully, it was not an act of terrorism, although it was a truly horrific incident.
FinnishMitä tulee yhteiseen, hoitolaitoksia koskevaan EU:n politiikkaan, vastaan ei kiitos.
As for a common EU policy on residential homes, however, my response is no thank you.
FinnishKun olin yhdeksän, näin Tappajahai-elokuvan, ja päätin "Ei kiitos."
When I was nine, I saw the movie "Jaws," and thought to myself, "No, thank you."
FinnishJos haluat sulkea Lisää henkilöitä yhteystietoluetteloosi -ruudun, valitse Ei kiitos.
To dismiss the Add People to your contact list pane, click No, thanks.
FinnishTarvitsemme siis samanlaista ei kiitos -tarraa, joka on jo olemassa paperilehtisiä varten.
We therefore need, just as with paper leaflets, "No thank you" stickers.
FinnishAseiden kysyntä ei Luojan kiitos enää ole sitä, mitä se oli ennen rautaesiripun repeämistä.
The demand for weapons is thankfully no longer what is was before the Iron Curtain fell.
FinnishYhteiset sosiaaliset tavoitteet, kyllä kiitos, yhteinen sosiaalimalli, ei kiitos.
Common social objectives, yes; a common social model, no.
FinnishMainitsin niistä vain muutamia, mutta tämä on yksi hyvä lisäsyy sanoa "ei", joten kiitos siitä.
I just mentioned a few, but this is another good reason to say 'no', so thank you for that.
FinnishLuojan kiitos meidän ei tarvitse keskustella Turkin jäsenyydestä tänään.
Thank God we do not have to discuss Turkey's accession today.
FinnishEuroopan parlamentin pitäisi kiittää näitä ihmisiä heidän työstään, mutta pelkkä kiitos ei riitä.
The House should commend these people on their work, but commendation alone is not enough.
FinnishYksi kerta ei tee vielä tapaa - kiitos, Bonino, ja kiitos, van den Broek, että puutuitte nopeasti asiaan.
Just this once I thank you, Mrs Bonino and Mr van den Broek, for your prompt intervention.
FinnishLapsi häviää tässä kilvassa usein, kun mahdolliset vanhemmat sanovat joko ”ei, kiitos” tai ”ei vielä”.
The child often loses with the potential parents saying either 'no, thank you,' or 'not yet'.
FinnishUskon, että mitään sellaista ei tapahdu uudelleen, kiitos digitaalisten kirjastojen olemassaolon.
In my view, nothing like that will ever happen again, thanks to the existence of digital libraries.
FinnishKiitos avustanne - ei työjärjestystä koskeva asia -, mutta apu.
Thank you for your help - but it was not a point of order.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen (UKIP) edustajien vastaus tähän mietintöön onkin "kiitos, mutta ei kiitos".
The UK Independence Party’s response to this report is ‘thanks, but no thanks’.
FinnishNuorille sota ei luojan kiitos ole enää mikään ongelma.
For young people, war is, thank goodness, no longer an issue.
FinnishNiin ei tapahdu luojan kiitos vain kulttuuri- ja koulutusasioissa vaan myös monilla muilla aloilla.
It happens not only, thank heavens, where cultural and educational matters are concerned but also in many other areas.
FinnishJacek Saryusz-Wolskin mietinnön kritiikkiä ei voida siten hyväksyä. Kiitos huomiostanne.
FinnishEi kiitos enää yhtä uutta alaa, jossa meidän on sitten myöhemmin pakko valittaa täytäntöönpanossa ilmenneistä puutteista.
Please let this not be yet another sector where we subsequently have to lament the lack of enforcement.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei kiitos" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
kiitos substantiivi
kiitos interjektio
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
English
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English