FI

ei kestä {interjektio}

volume_up
1. Arkikielinen
ei kestä

Esimerkkejä "ei kestä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä myötätunto on varmastikin spontaania ja vilpitöntä, mutta se ei kestä kauan.
This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
FinnishArvoisa puhemies, Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko ei kestä kritiikkiä.
Mr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
FinnishSen toiminta ei kestä ikuisesti ja toiminnan on koskettava myös paikallisia yhteisöjä.
It will not have an infinite life span and will have to involve the local communities.
FinnishKöyhä maa tai kehitysmaa ei kestä syntyvyyttä, joka ylittää kaksi lasta naista kohden.
A poor or developing country cannot sustain a birth rate above two children per woman.
FinnishSe näyttää ehkä mukavalta pikavilkaisun perusteella, mutta ei kestä lähempää tarkastelua.
He may seem unremarkable at first glance, but fails the test upon further inspection.
FinnishJa kuten Raamatussa sanotaan: "perhe ei kestä, jos sitä repivät riidat".
And as it says in the Bible: a house divided against itself cannot stand.
FinnishViime päivien tapahtumat osoittavat, että hallitus ei kestä arvostelua.
The events of these last days show failure on the part of the government to bear criticism.
FinnishTämä yksimielisyys ei kestä vain viikkoa, vaan se on saatava toimimaan.
This is a consensus that does not just last for eight days, but one that must be made to work.
FinnishMutta jos menettää 50 - 70 % yhteiskunnistaan, ei kestä kolmatta vuotta peräkkäin.
But if you're losing 50 percent to 80 percent of your colonies, you can't survive three years in a row.
FinnishTämän toimenpiteen johdosta ala ei enää juurikaan kestä uusia ikäviä yllätyksiä.
The effects of such a measure have left the sector with little resilience to take any further knock-backs.
FinnishToivon, että tämä luopuminen ei kestä vain vuotta tai kahta, vaan pätee yleisesti.
I hope that the abolition of set-aside will not only apply for one or two years but on a permanent basis.
FinnishHintojen vakaus ei todennäköisesti kestä ensi vuoden vaihdetta.
Price stability will probably not survive the coming turn of the year.
FinnishMaa ei kestä tällaista riistoa, se käy ilmi taloudellisesta tilanteesta.
The country cannot afford such a drain on its resources, as is evident from the economic situation.
FinnishSanoimme jo silloin, että talous- ja rahaliitto ei kestä pitkään ilman poliittista unionia.
Even then we were saying that monetary union cannot exist in the long term without political union.
FinnishYhdyn jäsen Winklerin kantaan: "Talvi ei kestä ikuisesti Minskissä".
I take Mr Winkler’s view: winter cannot last forever in Minsk.
FinnishSe ei kestä edes ensimmäisten WTO-neuvottelujen rynnäkköä.
It will not even withstand the onslaught of the first WTO negotiations.
FinnishAlue ei kestä massaturismia, ylikalastusta tai raaka-aineiden laajamittaista ryöväämistä.
The area cannot support mass tourism, overfishing and the plundering of raw materials on a massive scale.
FinnishArvoisa esittelijä Papayannakis, sovittelu ei kestä kovinkaan kauan.
Conciliation, Mr Papayannakis, does not take very long.
FinnishMaa, joka juoksee nyt edellä, ei ehkä kestä loppuun asti.
A country sprinting ahead at the moment may not last the pace.
FinnishVapaakauppa ei kestä sitä, että sen sääntöjä rikotaan.
Free trade will not survive if the rules governing it are broken.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei kestä" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
eipä kestä interjektio
English
eipä kestä
ei mitään substantiivi
English