FI

ei käy {interjektio}

volume_up
Tämä ei voi olla oikein; tämä ei käy päinsä.
That cannot be right; it does not work that way.
Tämä ei käy päinsä, ja pyydänkin teitä, arvoisa puheenjohtaja Prodi, säätelemään tätä asiaa järkevällä tavalla.
This is just not on, and I would ask you, Mr Prodi, to regulate the situation in a sensible way.
This is not the proper way to proceed.

Esimerkkejä "ei käy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäin ei nimittäin välttämättä käy. En kuitenkaan tiedä, milloin virka vapautuu!
That does not necessarily follow - but I do not know when the job becomes vacant!
FinnishMeidän on pidettävä varamme, että tämä ei käy kohtalokkaaksi tietyillä alueilla.
We must ensure that this does not turn into a disastrous trend for certain regions.
FinnishPuheenvuorosta ei käy selvästi ilmi, mikä hänen huomautuksiensa tarkoituksena oli.
From reading the contribution it is not clear that was the intention of his remarks.
FinnishMeidän on huolehdittava siitä, että Euroopan hankkeelle ei käy kuten hymnille.
We must ensure that the European project does not suffer the same fate as our anthem.
FinnishTällä hetkellä nuorista 15 prosenttia ei käy loppuun toisen asteen koulutusta.
At present, 15% of young people do not complete a full secondary education.
FinnishSe voisi johtaa sekaannukseen ja ristiriitoihin, ja toivon todella, että niin ei käy.
It could lead to confusion and conflict and I certainly hope that does not happen.
FinnishEi missään nimessä – tämä käy mielestäni hyvin ilmi Sterckxin mietinnöstä.
Not at all, as I believe is very clearly illustrated in Mr Sterckx’s report .
FinnishTämä on välttämätöntä, koska muutoin lauseen merkitys englannin kielellä ei käy ilmi.
This is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.
FinnishVälimiestuomiosta ei käy ilmi, mikä olisi hyväksyttävä tariffin suuruus.
The arbitrator’s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
FinnishNiin ei käy tämän direktiivin kanssa, jota emme todellakaan tarvinneet.
The same cannot be said for this directive which we had absolutely no need of.
FinnishEi käy päinsä, että parlamentti yksinkertaisesti jättää nämä vaatimukset huomiotta.
It is not acceptable for Parliament simply to ignore these requirements.
FinnishJos näin ei käy, haavoittuvat maksavat sotkun, josta he eivät ole vastuussa.
If not, the vulnerable will pay the price for a mess that they are not responsible for.
FinnishJos ohjatun korjaustoiminnon suoritus ei ratkaise ongelmaa, käy läpi seuraava luettelo:
If running the Fix It wizard doesn't solve the problem, refer to the following list:
FinnishKukaan ei ollut opettanut sitä taivuttamaan lankaa koukuksi; ei näyttänyt, kuinka se käy.
No one taught her to bend this into a hook, had shown her how it could happen.
FinnishNäin ei käy tässä tapauksessa, joten äänestin molempia asiakirjoja vastaan.
Since this has not happened on this occasion, I have voted against both these dossiers.
FinnishMinä toivon, että näin ei käy, mutta olemme nähneet näin käyvän aikaisemmin.
I hope that does not prove to be so, but we have seen that in the past.
FinnishYhdysvaltain kritisointi ei käy Euroopan yhteisestä ulkopolitiikasta.
Criticising the United States is not the same as having a European foreign policy.
FinnishJos se ei käy päinsä, joudun jatkamaan ehdokkuuttani, mitä en haluaisi tehdä.
Otherwise, I shall have to maintain my candidature, although that is not what I wish to do.
FinnishKomission vuosikertomuksesta ei käy selville vuoden 1996 täsmällinen tilanne.
The Commission report does not make clear the exact position in 1996.
FinnishJos näin käy, minulla ei epäilystäkään, että saamme aikaan hyvän tuloksen.
If that happens then I have no doubt that we will achieve a good result.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei käy" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi
ei milloinkaan adverbi
English