"EI-JA" - Englanninkielinen käännös

FI

"EI-JA" englanniksi

EN
FI

EI-JA {substantiivi}

volume_up
1. "logiikassa"
EI-JA
volume_up
NAND {subst.} (NOT AND; in logic)

Esimerkkejä "EI-JA"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
FinnishKulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
FinnishTätä asiaa ei ratkaistu Dohassa, ja se jätettiin TRIPS-neuvoston pohdittavaksi.
That issue was not resolved at Doha and has been referred to the TRIPS Council.
FinnishNäitä näkökohtia ei käsitelty mietinnössä, ja sen vuoksi päätin äänestää tyhjää.
These aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
FinnishSitä ei voida hyväksyä, ja parlamentti on itse asiassa vastustanut tätä ehdotusta.
That is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
FinnishKahden näytön järjestelmä ei tue pelkästään tuottavuutta ja tehokkuutta työssä.
A dual-monitor setup doesn't just make you more productive and efficient at work.
FinnishDemokratiassa kukaan ei saa pommitusten ja murhien avulla päästä neuvotteluihin.
In a democracy, no one should bring bombs and murder to the negotiating table.
FinnishNäin ollen on määriteltävä selkeästi, mitä voidaan ja mitä ei voida patentoida.
Accordingly, a clear definition of what can and cannot be patented is required.
FinnishEuroopan unionissa asuvia ihmisiä ei pidä jakaa uskovaisiin ja ei-uskovaisiin.
The people who live in the EU must not be divided into believers and unbelievers.
Finnish– Neuvosto ei pidä apuun ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kovinkaan tärkeinä.
- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
FinnishMielestäni tämä ei ole parlamentin ja neuvoston välinen oikea työskentelytapa.
I do not think this is any way for Parliament and the Council to work together.
FinnishSiinä ei oteta huomioon tulotasoa, ja se rankaisee pienituloisia kotitalouksia.
It is not sensitive to levels of income and penalises lower-income households.
FinnishTämä siis on määräaika, joka ei ole kovin pitkä, ja tämä on meidän päätavoitteemme.
Therefore, this is a 'later' which is not 'very late', and that is our main aim.
FinnishIlmastoa ja elämän tulevaisuutta maapallollamme ei voida kuitenkaan ostaa ja myydä.
However, climate and the future of life on our planet cannot be bought and sold.
FinnishSe ei ollut mahdollista ja myöhästyin minuutin puhemiehistön viivytyksen takia.
That proved to be impossible and I was one minute late due to the Bureau' s delay.
FinnishMeidän täytyy alentaa korkoja, mutta ei vakaus- ja kasvusopimuksen kustannuksella.
We need to reduce taxes, but not at the expense of the Stability and Growth Pact.
FinnishEi, siitä ei olisi hyötyä, ja sitä paitsi se olisi vain väärin ja mahdotonta.
No, that would serve no purpose; it would probably be both wrong and impossible.
FinnishEU ei voi edistää vapaakauppaa ja suojella samalla omia maatalousmarkkinoitaan.
The EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
FinnishSe ei ole hyväksi tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan kehityksen kannalta.
This will not benefit the development of information and communication technology.
FinnishJos et halua muotoon täyttöä, napsauta Täyttö-painiketta ja valitse Ei täyttöä.
If you don't want your shape to be filled, click Fill, and then click No fill.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "EI-JA" englanniksi

ja konjunktio
English
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English