"ei-inhimillinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei-inhimillinen" englanniksi

FI

ei-inhimillinen {adjektiivi}

volume_up
ei-inhimillinen (myös: muu kuin ihminen)

Esimerkkejä "ei-inhimillinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSanon joskus, että vetoomusvaliokunnassa "mikään inhimillinen ei ole vierasta".
I sometimes say that, in the Committee on Petitions, 'all human life is there'.
FinnishSe ei ole lainkaan inhimillinen, vaan se on kyynisyyden ja tekopyhyyden näköispatsas.
It is completely lacking in humanity and is nothing but a monument to cynicism and hypocrisy.
FinnishNykypäivän käytäntö ei ole ainoastaan inhimillinen tragedia: romaneista on tehty poliittinen väline.
Today’s practice is not only a human tragedy: the Roma have been turned into a political tool.
FinnishRatkaiseva tekijä ei ollut ahneus - inhimillinen ahneus.
It is not greed, individual greed, which was the decisive factor.
FinnishEi pidä unohtaa, että inhimillinen pääoma on yrityksen toiminnan perusta ja hyvien tulosten takaaja.
We must not forget that it is human resources which make a company function at its base and guarantee it good results.
FinnishInhimillinen olento ei tarvitse vain sitä, että hänelle annetaan keinot elää, vaan myös ja ennen kaikkea syyt elää.
The human being not only needs to be given the means to live, but also, and above all, he needs the reasons to live.
FinnishVaikka markkinat ovatkin tällaisia, ei inhimillinen yhteiskunta voi elää näin.
However, though the markets are that way, no human society can live like that.
FinnishInhimillinen henkilö ei voi käsittää itseään riippumattomana oliona häntä ympäröivistä ihmisistä, joka huolehtii vain omasta välittömästä hyvinvoinnistaan.
Man cannot be regarded as an entity independent of those around him and concerned solely with his immediate well-being.
FinnishPuhumme toisaalta ehdotuksessa ”tiiviistä yhteyksistä”, mutta inhimillinen näkökohta ei kuitenkaan itsessään kuulu perusteisiin.
On the other hand, we do talk about, as a proposal and counterproposal, 'close links', but the humanitarian aspect as a criterion in itself is absent.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei-inhimillinen" englanniksi

inhimillinen adjektiivi
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English