"ei ilmeinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei ilmeinen" englanniksi

FI

ei ilmeinen {adjektiivi}

volume_up
ei ilmeinen

Esimerkkejä "ei ilmeinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSellaista asiaa kuin "ilmeinen" kiistanalaisuus ei ole olemassakaan: kiistanalainen on kiistanalainen.
There is no such thing as an 'apparent' dispute: a dispute is a dispute.
FinnishToiseksi ympäristölle aiheutuva hyöty ei ole aina ilmeinen.
Secondly, the environmental yield is not always obvious.
FinnishUhka ei kenties ole niin ilmeinen, mutta kun pysähdytään tarkastelemaan tosiasioita, tilanne on aivan yhtä huolestuttava.
Perhaps the threat is less apparent, but when we stop to look at the facts the situation is every bit as worrying.
FinnishKysymys tulevien sukupolvien kestävyydestä ei ole yhtä ilmeinen kuin se oli ennen, ja arvosteluni kohdistuu juuri tähän seikkaan.
The issue of sustainability of future generations is not as visible as it was before and that is the criticism I have.
FinnishNiissä kahdessa käytännön tapauksessa, jotka tunnen ja jotka koskevat Mallow'n ja Carlow'n sokeritehtaita Irlannissa, tämä tasapaino ei ole ilmeinen.
In the two concrete cases that I am aware of, Mallow and Carlow sugar plants in Ireland, this balance is not apparent.
FinnishJos jatkamme siihen vetoamista, kun riski ei ole missään nimessä ilmeinen, asetamme sekä ennalta varautumisen periaatteen että itsemme naurettavaan valoon.
If we continue to invoke it when there is no prime facie risk at all, we make both the precautionary principle and ourselves look ridiculous.
FinnishHuolimatta siitä, että nämä kysymykset ovat ilmeinen huolenaihe, ei ole mielestäni suositeltavaa tarkastella niitä tämänhetkisen teknisen päivityksen rajoissa.
Despite the obvious concern about these issues, I do not think it is advisable to examine them within the scope of the present technical update.
FinnishOn totta, että Euroopan taloudellinen tilanne ei ole mikään ilmeinen menestyskertomus, ja on myös totta, ettei euroa voida syyttää tästä tilanteesta.
Whilst it is true that the economic situation in Europe is not a runaway success story, it is also true that the euro cannot be blamed for this situation.
FinnishVastaus ei ole yhtä ilmeinen ympäristön osalta, ja siksi komissio on tehnyt aloitteen ympäristövaikutustutkimuksen aloittamisesta tästä neuvottelukierroksesta, jonka aiomme käynnistää.
It is less obvious in the case of the environment, so much so that the Commission has taken the initiative to carry out a study of the environmental impact of the round which we are about to launch.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei ilmeinen" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ilmeinen adjektiivi
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
English
ei yhtään pronomini
English