"ei enää" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei enää" englanniksi

FI

ei enää {adverbi}

volume_up
ei enää
Periaatelausuntojen ja tarveselvitysten antaminen ei enää yksinkertaisesti riitä.
It is no longer enough to simply make a statement of principles and requirements.
Ensiksikin markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta ei enää taattaisi.
The first is to no longer guarantee the safety of products placed on the market.
Asetuksessa ei enää viitata ”kansallisiin” ja ”kansainvälisiin” palveluihin.
So the regulation no longer refers to 'national' and 'international' services.

Esimerkkejä "ei enää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJo 90 prosenttia alan markkinoista ei enää käytä fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Ninety per cent of the market is already free from fluorinated greenhouse gases.
FinnishEuroopan keskuspankki ei kärsi enää rahoituksellisesta uskottavuuden puutteesta.
The European Central Bank no longer suffers from a lack of financial credibility.
FinnishOlisin mielelläni kutsunut omatkin vanhempani, mutta se ei ole enää mahdollista.
I should have liked mine to have been here too, but that is no longer possible.
FinnishEi puutu enää paljoakaan, että pääsemme yksimielisyyteen uudesta sopimuksesta.
There is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
FinnishKun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
FinnishPeriaatelausuntojen ja tarveselvitysten antaminen ei enää yksinkertaisesti riitä.
It is no longer enough to simply make a statement of principles and requirements.
FinnishTämän vuoksi katson, että on järkevää, että kompromississa ei enää tehdä niin.
I therefore think it sensible that this is no longer the case in the compromise.
FinnishEuroopan unioni ei saa enää vain seurata hiljaa sivusta, kun lisää ihmisiä kuolee.
The European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
FinnishKukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
There must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
FinnishTässä mallissa neuvostolla ei enää ole mitään itsenäistä päätöksentekotehtävää.
In this model, the Council no longer fulfils an independent, decision-making role.
FinnishKannatan komission ehdotusta, jonka mukaan menoja ei enää tulevaisuudessa leikata.
I support the Commission’s proposal that there should be no reductions in future.
FinnishMeidän on investoitava, mutta kansallisella tasolla se ei ole enää mahdollista.
We need to invest, except that, at national level, this is no longer possible.
FinnishTapahtumien, jotka johtivat edellisen komission eroamiseen, ei pidä enää toteutua.
The events that led the previous Commission to step down must never happen again.
FinnishEi ole enää mitään syytä jättää tekemättä työtä naisten terveyspolitiikan alalla.
There is no longer any excuse to do nothing about a policy for women's health.
FinnishSe ei ole enää veturi, kuten joskus aiemmin, vaan tämän junan viimeinen vaunu.
It is no longer the locomotive it once was, it is now the last coach in the train.
FinnishMeidän ei enää pitäisi ajatella vain omaan tietokoneeseemme lähetettyjä viestejä.
We should no longer be thinking mainly about messages arriving at a PC on our desk.
FinnishKantani on yksinkertainen: kun ei ole enää mitään jaettavaa, emme saa mitään.
It is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
FinnishTämä ei kuitenkaan enää anna totuudenmukaista kuvaa jäsenvaltioiden tilanteesta.
This is no longer a true reflection, however, of the situation in the Member States.
FinnishKalastuksen saalistustoimintana on loputtava, siihen ei ole enää mitään syytä.
There is no longer any reason for fishing to continue as a predatory activity.
FinnishEnsiksikin markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta ei enää taattaisi.
The first is to no longer guarantee the safety of products placed on the market.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei enää" englanniksi

enää adverbi
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English