"ei - eikä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei - eikä" englanniksi

FI

ei - eikä {konjunktio}

volume_up
ei - eikä

Esimerkkejä "ei - eikä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishProtektionismi ei ole milloinkaan vastaus, eikä tämä ole maailmantalouden loppu.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
FinnishMarkkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
No barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
FinnishTähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
However, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
FinnishHyvät kollegat, tämä ei ole oikea aika eikä paikka tämän keskustelun avaamiselle.
Ladies and gentlemen, it is neither the time nor the place to start this debate.
FinnishHeitä ei tunnusteta oikeudellisesti, eikä heitä suojella millään järjestelmällä.
They have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
FinnishYhteiskunta, jossa väkivalta on jatkuvaa, ei voi kehittyä eikä toimia normaalisti.
A society continually affected by violence cannot develop and function normally.
FinnishEuroopan unionin ei pidä pelätä Ankaraa, eikä Ankaran pidä pelätä Diyarbakiria.
The European Union should not fear Ankara, and Ankara should not fear Diyarbakir.
FinnishSe ei vähennä globaalisti päästöjä eikä se edes vähennä hiili-intensiivisyyttä.
It will not cut global emissions and will not even reduce carbon intensiveness.
FinnishNiissä ei ole yksityiskohtaisia suosituksia eikä selkeitä toteutusaikatauluja.
There are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
FinnishSiinä ei välttämättä onnistuta nyt eikä moneen vuoteen, mutta näkymä on olemassa.
Perhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
FinnishSillä ei ole osaamista eikä aluksia, joilla se voisi kalastaa omilla vesillään.
It has neither the know-how nor the boats nor the fleet to fish its own waters.
FinnishEuroopan autoteollisuudelle ei makseta tukia, eikä se ole myöskään vaatinut niitä.
No subsidies are paid to the European motor industry, nor has it asked for any.
FinnishEuroopan unionin ei pitäisi käyttäytyä kapeakatseisesti eikä lyhytnäköisesti.
The European Union should not behave in a narrow-minded or short-sighted manner.
FinnishTästähän hallinnoinnissa on pohjimmiltaan kyse, ei sen enemmästä eikä vähemmästä.
Which is the very essence of governance. Governance means no more and no less.
FinnishMeillä ei ole mitään oikeutta olla Afrikassa, ei mitään, ei moraalista eikä muuta.
We have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
FinnishMeillä ei ole toimivaltaa eikä valmiutta tällaisten tehtävien suorittamiseen.
We have neither the competence nor the capacity to carry out that type of task.
FinnishPortugalin hallituksen toimia ei pidä jättää sikseen, eikä näin myöskään käy.
The actions of the Portuguese Government must not and will not go unchallenged.
FinnishPidän ratkaisevan tärkeänä sitä, että keskustelussa ei ole voittajia eikä häviäjiä.
I see it as crucial that there are no winners and no losers in this discussion.
FinnishSe ei ollut edustava, eikä sillä ollut demokraattista päätöksentekovaltuutusta.
It was not representative and it did not have a democratic decision-making mandate.
FinnishEurooppalainen elämäntapa ei ole vaarassa, eikä se ainakaan ole teidän vastuullanne.
The European way of life is not in danger. It is not your responsibility anyway.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei - eikä" englanniksi

eikä adverbi
English
eikä konjunktio
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English