"ehtyminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehtyminen" englanniksi

FI

ehtyminen {substantiivi}

volume_up
ehtyminen (myös: loppuun kuluminen)
Kanadan politiikka on tarpeellinen, jotta voitaisiin välttyä kalakannan ehtymiseltä.
Canada's policy is necessary to make sure there is no depletion of stocks.
Samanaikaisesti omien maakaasuvarojemme nopea ehtyminen voi tehdä unionista vielä riippuvaisemman kolmansien maiden tuottajista ja heikentää oman teollisuutemme kilpailukykyä.
Meanwhile, the rapid depletion of our own natural gas resources may make the Union even more dependent on third country suppliers and weaken our industry's competitiveness.
Öljyvarastojen ehtyminen vaikuttaa aikanaan lannoitteiden, torjunta-aineiden ja koneiden käyttämiseen ja laajemmin myös koko maatalouteen, jonka on mukauduttava tilanteeseen.
The depletion of oil stocks means that fertilisers, pesticides and machinery will all be affected in due course and, by extension, agriculture will be affected and will have to adapt.
Kalavarojen ehtyminen ei ole pelkästään ympäristöongelma, vaan myös sosiaalinen ongelma.
The exhaustion of fisheries resources is an environmental problem, but also a social one.

Esimerkkejä "ehtyminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKalavarojen ehtyminen ei ole pelkästään ympäristöongelma, vaan myös sosiaalinen ongelma.
The exhaustion of fisheries resources is an environmental problem, but also a social one.
FinnishKolmannessa tavoitteessa sitoudutaan pysäyttämään kalakantojen ehtyminen ja palauttamaan kannat kestävälle tasolle vuoteen 2015 mennessä.
Third, a commitment to halt the decline of fish stocks and restore them to sustainable levels no later than 2015.
FinnishSamanaikaisesti omien maakaasuvarojemme nopea ehtyminen voi tehdä unionista vielä riippuvaisemman kolmansien maiden tuottajista ja heikentää oman teollisuutemme kilpailukykyä.
Meanwhile, the rapid depletion of our own natural gas resources may make the Union even more dependent on third country suppliers and weaken our industry's competitiveness.
FinnishÖljyvarastojen ehtyminen vaikuttaa aikanaan lannoitteiden, torjunta-aineiden ja koneiden käyttämiseen ja laajemmin myös koko maatalouteen, jonka on mukauduttava tilanteeseen.
The depletion of oil stocks means that fertilisers, pesticides and machinery will all be affected in due course and, by extension, agriculture will be affected and will have to adapt.