"ehtiä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehtiä" englanniksi

FI

ehtiä [ehdin|ehtinyt] {verbi}

volume_up
Haluan varmistaa tässä suuressa demokratiassa, että ihmisille annetaan aikaa ehtiä takaisin istumapaikoilleen äänestämään.
I wish to make sure in this great democracy that you give people time to get back into their seats to vote.
. - (EN) Arvoisa puhemies, puhuin Irakista melko pitkään, mutta puhun nyt lyhyesti ja yritän ehtiä sanoa sanottavani minulle annetussa ajassa.
. - Mr President, I took a little more time on Iraq but I shall be a bit briefer now, so I will try to make good on my time.
Ihmisillä oli erittäin suuria vaikeuksia ehtiä tänne 12. kerroksesta äänestystä varten, koska hissi pysähtyi joka ikisessä kerroksessa emmekä pystyneet nopeuttamaan sitä mitenkään.
People on the twelfth floor had extreme difficulty getting here for the vote as the lift stopped on every single floor and we could not make it any quicker.

Esimerkkejä "ehtiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKoska meidän täytyy ehtiä lennoillemme tänään iltapäivällä, asiasta on yksinkertaisesti mahdotonta keskustella nyt.
As we have to catch planes this afternoon, it is simply impossible to debate it now.
FinnishMiten kansalaiset voivat ehtiä mukaan tähän keskusteluun ja ymmärtää kaikkia niitä uusia termejä, joita me käytämme?
How can citizens participate in the discussions and understand all the new terms being used?
FinnishArvoisa puhemies, minulla oli niin kiire ehtiä mukaan äänestykseen, että painoin rouva Redingin nappulaa omani sijasta.
Mr President, in my hurry to join the vote I pressed Mrs Reding's button instead of my own.
FinnishEnsi joulukuuhun asti torstaisin ei ole mahdollista ehtiä StrasbourgBryssel-lennolle, joka lähtee klo 16.30.
It is impossible until next December to get on the Strasbourg-Brussels flight at 4.30 p.m. on a Thursday.
FinnishSyynä on selvästi, että neuvoston edustajat haluavat kaikin keinoin ehtiä iltakahdeksan lennolle takaisin Itävaltaan.
This is obviously about the Council wanting, come what may, to catch the eight o’clock flight back to Austria.
FinnishHaluan varmistaa tässä suuressa demokratiassa, että ihmisille annetaan aikaa ehtiä takaisin istumapaikoilleen äänestämään.
I wish to make sure in this great democracy that you give people time to get back into their seats to vote.
FinnishTämä tarkoittaisi sitä, että voisin ehtiä City Airportiin klo 18.00:n lennolle tietysti olettaen, että sellainen vielä on..
This would mean that I could catch the 6 p.m. flight, assuming of course it still exists, to City Airport.
FinnishJos meillä olisi viiden sijasta ollut 50 vartioalusta, yksi niistä olisi saattanut ehtiä paikalle nopeammin pelastamaan hukkumassa olleet.
Had we had not five but 50 patrol vessels, perhaps a vessel might have arrived sooner to save those people from drowning.
FinnishPyydän parlamentin puhemiehistöä harkitsemaan äänestysten aikaistamista torstaisin, jotta voimme äänestää ja ehtiä vielä lennolle.
I ask that the Bureau of this Parliament consider bringing the votes forward on a Thursday so that we may vote in time to catch aeroplanes.
FinnishMatkan keston perusteella minun olisi pitänyt ehtiä paikalle ajoissa, mutta se oli mahdotonta mielenosoitusten vuoksi, jotka tukkivat pääsyn rakennukseen.
In terms of my journey time, I should have arrived punctually, but this was impossible due to the demonstrations blocking access to the building.
FinnishTulemme näkemään, mitä neuvosto saa aikaan ja onnistuuko meidän sittenkin vielä ehtiä yhdessä siihen junaan, joka todella vie meitä eteenpäin.
We shall see what the Council makes of it, and whether we can still pull the fat out of the fire together and initiate something that will really take us forward.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, puhuin Irakista melko pitkään, mutta puhun nyt lyhyesti ja yritän ehtiä sanoa sanottavani minulle annetussa ajassa.
Member of the Commission. - Mr President, I took a little more time on Iraq but I shall be a bit briefer now, so I will try to make good on my time.
FinnishYhdyn täysin esittelijän tekemään ehdotukseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden tulisi ehtiä mukautumaan käsiteltävänä olevaan direktiiviin 1. tammikuuta vuonna 2000 mennessä.
I agree totally with the rapporteur's proposal that the Member States should be obliged to comply with the directive by 1 January 2000.
FinnishIhmisillä oli erittäin suuria vaikeuksia ehtiä tänne 12. kerroksesta äänestystä varten, koska hissi pysähtyi joka ikisessä kerroksessa emmekä pystyneet nopeuttamaan sitä mitenkään.
People on the twelfth floor had extreme difficulty getting here for the vote as the lift stopped on every single floor and we could not make it any quicker.