"ehkäisykeino" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehkäisykeino" englanniksi

FI

ehkäisykeino {substantiivi}

volume_up
ehkäisykeino

Esimerkkejä "ehkäisykeino"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, ettei abortti ole ehkäisykeino.
I agree with the rapporteur when she says that abortion is not a form of contraception.
FinnishEmme ala kuvitella turhia abortoinnista, että siitä tulisi ehkäisykeino.
We shall not fantasise about abortion, which would become the way to obtain contraception.
FinnishOlen sitä mieltä, että Euroopan siipikarjan rokottaminen on kuitenkin paras ehkäisykeino.
I happen to take the view that inoculating poultry in Europe is still the best method of prevention.
FinnishParas ehkäisykeino on kuitenkin hyvien asuin- ja työolojen sekä ravitsemus- ja hygieniatason takaaminen.
The best form of prevention remains the guarantee of good housing and working conditions, nutrition and health.
FinnishTyö ei kuitenkaan ole ainoa köyhyyden ehkäisykeino, kuten monet köyhyystapaukset työssäkäyvien keskuudessa osoittavat.
Work is not the only way of preventing poverty, however, as illustrated by the many cases of poverty amongst working people.
FinnishTehokkain onnettomuuksien ehkäisykeino on se, että kaikkien mahdollisten saastuttajien riskinä ovat hyvin raskaat korvaukset.
The most effective form of prevention is to ensure that any potential polluter is made liable to extremely heavy financial penalties.
FinnishMeidän olisi kuitenkin keskityttävä ennen kaikkea HIV-tartuntaa koskeviin selkeisiin tiedotuskampanjoihin, koska tiedottaminen on tämän nykyajan ruton tärkein ehkäisykeino.
But what we should be focussing on most are clear information campaigns about HIV infection, as this is the most important means of stemming this modern plague.