"ehdokkuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehdokkuus" englanniksi

FI

ehdokkuus {substantiivi}

volume_up
ehdokkuus
Turkin ehdokkuus on koetinkivi paitsi Turkille itselleen, myös Euroopan unionille.
Turkey's candidacy puts not just Turkey, but the European Union to the test.
Toinen keskeinen kohta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston esityslistalla on Turkin ehdokkuus.
The second major item on the Copenhagen agenda will be Turkey's candidacy.
Jos ratkaisua ei saada aikaan kyseiseen päivämäärään mennessä, kriisi leviää armeijaan, ja kenraali Suleimanin ehdokkuus on lopullisesti ohi.
If a solution has not been found by that date, the crisis will spread to the army, as well as bringing an end to the candidacy of General Suleiman for good.

Esimerkkejä "ehdokkuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTurkin ehdokkuus on koetinkivi paitsi Turkille itselleen, myös Euroopan unionille.
Turkey's candidacy puts not just Turkey, but the European Union to the test.
FinnishToinen keskeinen kohta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston esityslistalla on Turkin ehdokkuus.
The second major item on the Copenhagen agenda will be Turkey's candidacy.
FinnishToivon todellakin, että Laekenin Eurooppa-neuvostossa otetaan sen ehdokkuus asianmukaisesti huomioon.
It is my genuine hope that the Laeken Council will take this candidate into due consideration.
FinnishPekingin ehdokkuus vuoden 2008 olympiakisojen isännäksi
Beijing's application to host the 2008 Olympic Games
FinnishTurkin ehdokkuus on unionille käännekohta.
Turkey’s candidature is a defining moment for the Union.
FinnishToisena näkökohtana on Turkin ehdokkuus.
Finnish(FR) Turkin ehdokkuus Euroopan unionin jäseneksi on todennäköisesti tulevan Helsingin huippukokouksen esityslistalla.
- (FR) Turkey' s application for membership of the European Union will probably be on the agenda of the next European Council meeting in Helsinki.
FinnishJos ehdokkuus tehdään riippuvaiseksi eurovaalien tuloksesta, annetaan liikaa arvoa ehdokkaan poliittiselle taustalle.
If the nomination is made dependent on the outcome of the European elections, then too much weight will be attached to the candidate's political background.
FinnishOn varmaankin kohtalon ivaa, että mietinnön esittelijöistä tuli tämän suuntauksen uhreja, kun heiltä evättiin uusi ehdokkuus.
It is surely ironic that our two rapporteurs have fallen victim to that very tendency and have not been selected as candidates in the forthcoming elections.
FinnishERI: n, joka on Euroopan keskuspankin edeltäjä, pääjohtajan ehdokkuus takaa jatkuvuuden siirryttäessä ERI: stä Euroopan keskuspankkiin.
The candidature of the President of the EMI, which is the forerunner of the Central Bank, brings continuity in the changeover from the EMI to the Central Bank.
FinnishJos ratkaisua ei saada aikaan kyseiseen päivämäärään mennessä, kriisi leviää armeijaan, ja kenraali Suleimanin ehdokkuus on lopullisesti ohi.
If a solution has not been found by that date, the crisis will spread to the army, as well as bringing an end to the candidacy of General Suleiman for good.
FinnishEU:n näkemys on, että ehdokkuus korostaa Kazakstanin tarvetta pyrkiä uudistuksiin ja noudattaa Etyjin sääntöjä ja velvoitteita kaikissa niiden ulottuvuuksissa.
As the EU sees it, this candidacy will underline the need for Kazakhstan to pursue reforms and respect the OSCE rules and obligations in all their dimensions.
FinnishToivon edelleen, että Turkin ehdokkuus antaa sille aiheen noudattaa Euroopan unionin esittämää pyyntöä tämän sotilaallisen toimen mahdollisimman nopeasta päättämisestä.
I hope that Turkey's ambitions in this respect will make it heed our concern about its military intervention and bring it to an end as soon as possible.
FinnishYmmärrän useiden parlamentin jäsenten, muun muassa jäsen Costan ja jäsen Stevensonin, esittämät kannat päätöksestä kieltää ehdokkuus vaaleissa.
I understand the points raised by a number of honourable Members, including Mr Costa and Mr Stevenson, about the issues concerning the Committee decision on the barring of candidates.
FinnishTämä ehdokkuus on sen vuoksi myös ehdokkuus, joka tuo kenties hieman lisää demokratiaa parlamenttiin aikoina, jolloin puhemiehistö käy erittäin tärkeitä keskusteluja!
For this reason, this candidacy is a candidacy which will bring a little more democracy into this House at a time when the Bureau is holding very important debates.
FinnishTällaisissa tapauksissa yksittäisen kaupungin ehdokkuus voitaisiin sallia, edellyttäen että kaupunki täyttää kaikki Euroopan kulttuuripääkaupungille asetetut vaatimukset.
In such cases, a single candidate city would be permissible, but it would have to meet all the challenges and requirements for becoming a European Capital of Culture.
FinnishTurkin osalta, ja haluan sanoa siitä pari sanaa, se, että sen ehdokkuus hyväksyttiin Helsingissä, oli tärkeä virstanpylväs, johon maani, Ranska, suhtautui myönteisesti.
As far as Turkey is concerned, I would just like to say briefly that recognition of its candidate status in Helsinki marked an important step which my country, France, supported.