"ehdokas" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehdokas" englanniksi

FI

ehdokas {substantiivi}

volume_up
ehdokas (myös: kandidaatti)
Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi, (
Appointment of the President of the European Central Bank: Mr Mario Draghi, candidate (
Ehdokas on ilmoittanut minulle virallisesti suostuvansa ehdokkaaksi asettamiseen.
The candidate has informed me officially that he consents to the nomination.
Ehdokas, jonka nimittämistä tarkastelemme tänään, on Lorenzo Bini Smaghi.
The candidate whose nomination we are to examine today is Mr Lorenzo Bini Smaghi.
ehdokas
Ehdokas on toimittanut kirjallisen lausuman ja antanut suullisen selonteon valiokunnalle vahvistamismenettelyn mukaisesti.
The nominee has submitted a written statement and has given oral explanations to the committee in the course of a confirmation process.
Vastaan ensimmäiseen kysymykseen seuraavasti: puheenjohtajaehdokas on ilmiselvästi ja ennen kaikkea keskuspankkien pääjohtajien ehdokas.
I answer the first question as follows: the nominee for President is obviously, and above all, the governors' choice.
Toiseksi ehdokas seuraa orjallisesti puhdasoppista raha- ja talousarviopolitiikkaa ja vaalii EU:n talous- ja rahapolitiikan vallitsevia suuntauksia.
Secondly, the nominee slavishly toes the line on monetary and budgetary orthodoxy, and on the prevailing trends in the EU’s economic and monetary policy.

Esimerkkejä "ehdokas"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEhdokas on ilmoittanut minulle virallisesti suostuvansa ehdokkaaksi asettamiseen.
The candidate has informed me officially that he consents to the nomination.
FinnishMeistä on näin ollen vaikea hyväksyä komissiota ilman ehdokas Buttiglionea.
We therefore have difficulty in assenting to a Commission without Mr Buttiglione.
FinnishEhdokas, jonka nimittämistä tarkastelemme tänään, on Lorenzo Bini Smaghi.
The candidate whose nomination we are to examine today is Mr Lorenzo Bini Smaghi.
FinnishNäin ollen eikö Lucas Papademos olisikin mitä parhain ehdokas pääjohtajan tehtävään?
So, Mr President, what better candidate could there be than Lucas Papademos?
FinnishNäin ollen voidaan valita ehdokas, joka ei välttämättä vastaa vaalien tulosta.
So it could make a proposal that was not compatible with the outcome of those elections.
FinnishHän on ehdokas, jonka pitäisi vastata myös Euroopan parlamentin odotuksia.
He is also a candidate who should live up to the expectations of this House.
FinnishHaluan muistuttaa jälleen, että Tšekin tasavalta on valmis ja ihanteellinen ehdokas.
Once again I want to stress that the Czech Republic is ready and is an ideal candidate.
FinnishNäiden seikkojen perusteella meidän on päätettävä, oletteko te sopiva ehdokas.
We have to decide on the basis of these points whether or not you are the right candidate.
FinnishEhdokas, joka edustaa tätä kokoonpanoa, on nykyinen pääministeri Janukovitš.
The candidate who represents this configuration is the current President, Mr Yanukovich.
FinnishVoiko olla mahdollista, että yksi ehdokas saa enemmän ei- kuin kyllä-ääniä?
Is it possible for one of the candidates to have more votes against than votes in favour?
FinnishMielestämme hän on loistava ehdokas, joten annamme hänelle varauksettoman tukemme.
We believe she is an outstanding candidate for the post and offer her our unreserved support.
FinnishParas ehdokas tämän tehtävän hoitamiseen olisi asianomainen jäsenvaltio.
No one is better placed than the Member State concerned to identify that.
FinnishEuroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi, (
Appointment of the President of the European Central Bank: Mr Mario Draghi, candidate (
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, meille kerrottiin, että ehdokas haluaisi ensin esittää julkilausuman.
(DE) Mr President, we were told that the candidate wished to make a statement first.
FinnishJos koskaan olisi maanpäällistä helvettiä, Afganistan olisi todellakin vahva ehdokas.
If ever there was to be hell on earth, Afghanistan would be a very strong candidate indeed.
FinnishAndris Piebalgs, Latvian uusi ehdokas, esiintyi vakuuttavasti ja vaikuttavasti.
Mr Piebalgs, the new candidate from Latvia, gave a convincing and impressive account of himself.
FinnishJokainen ehdokas on ilmoittanut minulle suostuneensa ehdokkaaksi.
The candidates have informed me that they accept their respective nominations.
FinnishElmar Brok olisi ollut loistava ja todennäköisesti myös enemmistön tuen saanut ehdokas.
Elmar Brok would have been a more excellent nomination and one capable of winning a majority.
FinnishVaaleilla valitun henkilön on oltava ehdokas, johon kummatkin puolueet ovat tyytyväisiä.
The person elected must be a candidate both parties are happy with.
FinnishEhdokas Kroes säilytti saman salkun, joten eturistiriitoja syntyy ennemmin tai myöhemmin.
Mrs Kroes retains the same portfolio, and, sooner or later, conflicts of interest will arise.