"ehdoitta" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehdoitta" englanniksi

FI

ehdoitta {adverbi}

volume_up
Ei kukaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, ei antautumalla ehdoitta.
No one, of course, but not at just any price, not by surrendering unconditionally.
Arvoisa puhemies, ryhmäni tuomitsee ehdoitta kaiken väkivallan Lähi-idässä.
Mr President, my group unconditionally condemns all violence in the Middle East.
Kehotimme Burman viranomaisia vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta.
We called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.

Esimerkkejä "ehdoitta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, ryhmäni tuomitsee ehdoitta kaiken väkivallan Lähi-idässä.
Mr President, my group unconditionally condemns all violence in the Middle East.
FinnishSe on pyytänyt, että YK:n asetarkastajat saisivat palata Irakiin ehdoitta.
They have asked that UN inspectors be allowed to return unconditionally to Iraq.
FinnishKehotimme Burman viranomaisia vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta.
We called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
FinnishIrlannin rauhanprosessi perustui ehdoitta julistettuun Todellisen IRA:n tulitaukoon.
The Irish peace process was based on the unconditional cease-fire of the Provisional IRA.
FinnishEi kukaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, ei antautumalla ehdoitta.
No one, of course, but not at just any price, not by surrendering unconditionally.
FinnishTämä huomautus ei tietenkään tarkoita, että EMUun pitäisi päästä ehdoitta.
This criticism does of course not mean that entry into EMU should be free of conditions.
FinnishYhteistyötä ei voida jatkaa ehdoitta, jos ihmisoikeuksia rikotaan laajasti.
Cooperation cannot continue unconditionally if human rights are being violated on a huge scale.
FinnishAlankomaat ja Saksa tekivät oikein, kun vastustivat kieltoa ehdoitta.
Countries such as the Netherlands and Germany were right to be completely opposed to this.
FinnishKuten tiedätte, komissio tukee täysin ja ehdoitta sosiaalisia perusoikeuksia.
As you know the Commission totally and unequivocally supports the promotion of basic social rights.
FinnishOlen siis sitä mieltä, että meidän olisi poistettava päätöslauselmasta sana " ehdoitta" .
In my view, we should therefore eliminate the term 'unconditional'.
FinnishTämä on yksi talouskriisin torjumiseen tähtäävä toimenpide, jota voimme kannattaa ehdoitta.
This is one measure for combating the economic crisis which we can support unconditionally.
FinnishYksinkertaisin ja kokonaisvaltaisin ratkaisu olisi kaikille ehdoitta maksettava kansalaispalkka.
The simplest, most comprehensive solution would be an unconditional basic income for all.
FinnishKansalaisvapauksien ja ihmisoikeuksien suojelua koskevaa lauseketta on sovellettava ehdoitta.
A clause for the protection of civil liberties and human rights must be applied unconditionally.
FinnishTätä ei kuitenkaan voida toteuttaa ehdoitta, ja siksi aseidenvientikielto on paikallaan.
Yet this is not a path that can be followed unconditionally, and this is where the arms embargo comes in.
FinnishSe edellyttää myös, että he hyväksyvät ehdoitta Euroopan unionin arvot ja periaatteet.
It is also dependent upon their unconditional acceptance of the values and principles of the European Union.
FinnishTämä komission ehdotus on uusi askel tätä kohti ja ryhmämme tukee sitä ehdoitta.
This proposal by the Commission is a further step in this direction, which our group supports without reservation.
FinnishPPE-DE-ryhmä on luottanut teihin ehdoitta eikä turhaan.
The PPE-DE Group placed its trust in you and you did not let us down.
FinnishPohjois-Korea ei saa tehdä uusia kokeita, ja sen on jatkettava kuuden osapuolen keskusteluja ehdoitta.
North Korea must refrain from further tests and unconditionally return to the six-party talks.
FinnishAinoastaan ehdoitta sovellettavat toimet Zimbabwen hallintoa vastaan voivat vapauttaa kansan kärsimyksistä.
Only unconditional actions against the regime can release the people from their suffering.
FinnishSe jatkuisi: "ehdoitta Kosovon tulevasta asemasta" .
It continues: ' without preconditions on the future status of Kosovo' .