"egyptiläiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"egyptiläiset" englanniksi

FI

egyptiläiset {monikko}

volume_up
egyptiläiset
Egyptiläiset ovat osoittaneet kykynsä ottaa tulevaisuus omiin käsiinsä.
The Egyptians have proven their ability to take their future into their own hands.
Vaikka egyptiläiset haluaisivat pysäyttää terroristit Siinailla, tämän vuoksi he eivät saa tehdä niin.
Even if the Egyptians wanted to stop terrorists in Sinai, they are therefore not allowed to.
Viesti, jonka egyptiläiset ja tunisialaiset niille lähettävät, on kuitenkin: "Ryhtykää uudistuksiin nyt.
However, the message for them, as sent by the Egyptians and the Tunisians, is: 'Reform and reform now.

Esimerkkejä "egyptiläiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEgyptiläiset ovat osoittaneet kykynsä ottaa tulevaisuus omiin käsiinsä.
The Egyptians have proven their ability to take their future into their own hands.
FinnishEgyptiläiset nuoret vaarantavat henkensä puolustaessaan meidän arvojamme.
Egyptian youngsters are putting their lives at risk for the same values that we hold.
FinnishVaikka egyptiläiset haluaisivat pysäyttää terroristit Siinailla, tämän vuoksi he eivät saa tehdä niin.
Even if the Egyptians wanted to stop terrorists in Sinai, they are therefore not allowed to.
FinnishViesti, jonka egyptiläiset ja tunisialaiset niille lähettävät, on kuitenkin: "Ryhtykää uudistuksiin nyt.
However, the message for them, as sent by the Egyptians and the Tunisians, is: 'Reform and reform now.
FinnishOn aina oikein, että kansan tahto voittaa, ja egyptiläiset ansaitsevat tunnustuksen voitostaan.
It is always right when the will of the people prevails, and the Egyptians deserve recognition for their victory.
FinnishMietin vain kuinka kauan heitä pitää painostaa, ennen kuin he lähtevät ulos kaduille niin kuin egyptiläiset.
I wonder just how far they will have to be pushed before they are driven out on the streets like the Egyptians.
FinnishVielä yksi huomautus: Tunisialaiset ja egyptiläiset ovat antaneet meille oppitunnin kansan halusta demokratiaan.
One further point: The Tunisians and the Egyptians have given us a lesson in the people's desire for freedom.
FinnishVuodesta 2008 egyptiläiset eivät ole voineet hankkia rekisteröimätöntä puhelinlinjaa, mutta valvonta ei ole täysin kattavaa.
Since 2008, Egyptians have been unable to get an unregistered phone line, but the control is not total.
FinnishOttakaamme mukaan tuolta alueelta vielä egyptiläiset ja jordanialaiset ja toivottavasti jopa iranilaiset ja irakilaiset.
Let us include also in that area the Egyptians, the Jordanians and, hopefully, even the Iranians and the Iraqis.
FinnishNäin, että tilanne oli vakava, mutta kuten te sanoitte, näin, että egyptiläiset viranomaiset ponnistelivat myös erittäin kovasti.
I saw that the situation was serious, but that, as you said, the Egyptian authorities were making a huge effort.
FinnishJollemme onnistu siinä, pelkäänpä, että teemme saman virheen kuin egyptiläiset tekivät oman kulttuurinsa kukoistaessa korkeimmillaan.
Failing that, I fear we will be making the same mistake as the Egyptians at the height of their civilisation.
FinnishEgyptiläiset ansaitsevat demokratian.
FinnishYksi asia on kuitenkin ratkaisevan tärkeä: Egyptissä ei pidä järjestää vaaleja elokuussa, sillä egyptiläiset tarvitsevat aidot vaalit.
However, one thing is key: there should not only be an election in Egypt in August, the Egyptians must have a genuine election.
FinnishTunisialaiset, egyptiläiset, libyalaiset ja muut vaativat niiden arvojen kunnioittamista, jotka itse asiassa ovat eurooppalaisen ihanteen ytimessä.
Tunisians, Egyptians, Libyans and others are demanding respect for those values that actually are at the heart of the European ideal.
FinnishEgyptiläiset viranomaiset eivät ole tarjonneet vielä mitään todisteita tai tietoja, jotka tukisivat EU:n rahoittamiin projekteihin liittyviä syytteitä.
The Egyptian authorities have so far provided no evidence or information to support their charges related to the projects financed by the EU.
FinnishMuslimiveljeskunnan koehankkeen Hamasin on nyt käännyttävä Iranin puoleen ja pyydettävä siltä rahaa, minkä vuoksi saudit ja egyptiläiset ovat raivoissaan.
We are in a position in which the Muslim Brotherhood pilot project Hamas has to turn to Iran to beg for money, making Saudis and Egyptians furious.
FinnishJotta egyptiläiset saisivat tämän vapauden vallankumouksen päätteeksi aidot vaalit, muslimiveljeskunnan lisäksi myös maallistuneiden tahojen on osallistuttava niihin.
However, the secular powers must be equally involved so that the Egyptians will have a genuine election in this revolution for freedom.
FinnishMuistan seisseeni tässä istuntosalissa, kun minulta kysyttiin, mitä aion tehdä sen hyväksi, että egyptiläiset pääsisivät neuvottelujen varhaisessa vaiheessa yhteisymmärrykseen.
I can remember standing in this Chamber and being asked what I was doing to press the Egyptians to come to an early agreement for the negotiations.
FinnishYritän tavata egyptiläiset, saudit ja kaikki - yhdysvaltalaiset, venäläiset, kaikki - saadakseni selville, voimmeko keksiä jotakin, joka ei voi olla samaa.
I will try to meet with the Egyptians, the Saudis and everybody - the Americans, the Russians, everybody - to see if we can come up with something that cannot be the same.
FinnishVastauksemme on ollut sanoa, että Egypti ei saisi muuttua yhtään epävakaammaksi, että egyptiläiset ovat valinneet hallituksensa vapaalla tahdollaan.
Our response has been to say that Egypt should not be destabilised any further than it is; that the people of Egypt be delivered a government of their choice through their free will.