"Egypti" - Englanninkielinen käännös

FI

"Egypti" englanniksi

volume_up
Egypti {erisnimi}
EN
FI

Egypti {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Egypti
(SK) Arvoisa puhemies, Egypti on demokratisoitumisprosessinsa alussa.
(SK) Mr President, Egypt is at the beginning of its democratisation process.
Tämän vuosikymmenen alussa alan suurimmiksi toimijoiksi jäivät Libanon ja Egypti.
At the beginning of this decade, the main players left in this field were Lebanon and Egypt.
Komissio seuraa jatkuvasti sitä, miten Egypti kunnioittaa ihmisoikeuksia.
The Commission continuously monitors Egypt's respect for human rights.

Esimerkkejä "Egypti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTunisia, Egypti ja kenties muutama muu valtio ovat aloittamassa vaikeaa muutosta.
Tunisia, Egypt and perhaps a few other countries are about to undergo a difficult change.
FinnishVuonna 1973 vain kaksi noista kolmesta - Syyria ja Egypti - olivat meitä vastaan.
In 1973 only two out of the three - Syria and Egypt - were against us.
FinnishNäitä maita ovat Venäjä, Egypti, Päiväntasaajan Guinea, Bosnia-Hertsegovina ja Puola.
These are Russia, Egypt, Equatorial Guinea, Bosnia Herzegovina and Poland.
FinnishMeidän on annettava periksi, jotta Egypti, joka on EU:n ystävä, saisi aikaa harkita.
We need to defer to give Egypt, a friend of the EU, time for reflection.
FinnishEgypti kärsii liikakansoituksesta ja kaikista kehitysongelmista, jotka liittyvät siihen.
Egypt suffers from overpopulation and all the development problems which go with it.
FinnishTämän vuosikymmenen alussa alan suurimmiksi toimijoiksi jäivät Libanon ja Egypti.
At the beginning of this decade, the main players left in this field were Lebanon and Egypt.
FinnishEgypti on geopoliittisesti keskeisessä asemassa, ja sillä on aivan ensisijainen rooli.
It occupies a pivotal position in terms of geopolitical affairs and plays a leading role.
Finnish(SK) Arvoisa puhemies, Egypti on demokratisoitumisprosessinsa alussa.
(SK) Mr President, Egypt is at the beginning of its democratisation process.
FinnishEgypti ei todellakaan kuulu pahimpiin esimerkkeihin uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta.
Egypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
FinnishEgypti on erottamattomasti sidoksissa Euroopan ja koko maailman historiaan.
Egypt is inseparably bound up in the history of Europe and the world.
FinnishEgypti- B5-0422/2001 Bastiaan Belder EDD-ryhmän puolesta Egyptin tilanteesta;
Egypt- B5-0422/2001 by Bastiaan Belder, on behalf of the EDD Group, on the situation in Egypt;
FinnishKomissio seuraa jatkuvasti sitä, miten Egypti kunnioittaa ihmisoikeuksia.
The Commission continuously monitors Egypt's respect for human rights.
FinnishTunisia ja Egypti ovat luvanneet avata rajansa Libyasta pakeneville.
Tunisia and Egypt have agreed to open their borders to those fleeing Libya.
FinnishArvoisa puhemies, muistakaamme, että Egypti on yksi suurista muinaisista sivistyskulttuureista.
Mr President, let us remember that Egypt is one of the great ancient civilisations.
FinnishVuonna 1967 vain kolme noista seitsemästä - Egypti, Jordania ja Syyria - taisteli meitä vastaan.
In 1967 only three out of the seven - Egypt, Jordan and Syria - fought against us.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Egypti on Euroopan unionin tärkeä talous- ja kauppakumppani.
(PL) Mr President, Egypt is an important economic and commercial partner of the European Union.
FinnishHyvä esimerkki tästä on Egypti, jossa muslimiterroristien kohteena ovat yleensä matkailijat.
Events in Egypt, where Islamic terrorists tend to target tourists, are a case in point.
FinnishEgypti on kuitenkin ystävämme ja kumppanimme, kuten jäsen Posselt totesi.
Yet Egypt - as we have heard from Mr Posselt - is a friend and ally.
FinnishNouseeko islamistien muslimiveljeskunta valtaan vai saako Egypti maallistuneen hallituksen?
Will the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
FinnishEgypti on osa Lähi-itää, tärkeä maa rauhan kehityksen kannalta.
It is part of the Middle East and an important country in terms of the peace process.