"edut ja haitat" - Englanninkielinen käännös

FI

"edut ja haitat" englanniksi

FI

edut ja haitat {monikko}

volume_up
Mielestäni meidän on ennen minkäänlaisten velvollisuuksien edellyttämistä syvennyttävä edut ja haitat sisältävään mietintöön.
I think that before we impose any obligation, we ought to listen, we ought to look into the pros and cons.
Arvoisa rouva puhemies, haluaisin sanoa, että parlamentin kanta on tasapainoinen ja siinä on punnittu tässä keskustelussa esille tulleet edut ja haitat.
Madam President, I would like to say that Parliament's position is a balanced one and has weighed up all the pros and cons in this debate.

Esimerkkejä "edut ja haitat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäin ollen se sisältää kompromissiratkaisuille ominaiset edut ja haitat.
Consequently, it has both the advantages and the disadvantages of all compromises.
FinnishMeidän on tiedettävä tällaisen eriyttämisen edut ja haitat.
We need to know the advantages and disadvantages of such a separation.
FinnishOlemme keskustelleet perusteellisesti kolmannen tahon sertifioinnista ja punninneet sen edut ja haitat.
We have discussed third party certification in detail, weighing up the advantages and disadvantages.
FinnishNimenomaan maiden erilaisuuden takia EMUn edut ja haitat jakautuvat epätasaisesti.
It is because of these very differences between the countries involved that the benefits and disadvantages are unevenly shared.
FinnishMielestäni meidän on ennen minkäänlaisten velvollisuuksien edellyttämistä syvennyttävä edut ja haitat sisältävään mietintöön.
I think that before we impose any obligation, we ought to listen, we ought to look into the pros and cons.
FinnishOlette sanonut havaitsevanne valmistelukuntamenettelyn edut ja haitat, ja tiedän, että monet neuvoston jäsenet olisivat samaa mieltä.
You have said that you can see advantages and disadvantages in the convention method and I am aware that many in the Council would share that view.
FinnishArvoisa rouva puhemies, haluaisin sanoa, että parlamentin kanta on tasapainoinen ja siinä on punnittu tässä keskustelussa esille tulleet edut ja haitat.
Madam President, I would like to say that Parliament's position is a balanced one and has weighed up all the pros and cons in this debate.
FinnishEuron edutja haitat, joita tietenkin löytyy – ovat kaikkien nähtävänä, ja suurimmat odotuksemme ovat kieltämättä täyttyneet.
The advantages – and the disadvantages, which of course exist – of the euro are there for all to see and it cannot be denied that our highest expectations have been met.
FinnishPVV pitää erittäin tärkeänä myös alankomaalaisten yksityisyyden suojaamista ja on sitä mieltä, että ristiriitatilanteissa edut ja haitat on punnittava tarkoin.
The PVV also attaches great importance to protecting the privacy of Dutch citizens and takes the view that, where these interests clash, they need to be carefully weighed up against each other.
FinnishEdut ja haitat – eivätkä ne kaikki ole tässä – ovat olennainen osa Euroopan unionin ja Kiinan suhteiden todellista haastetta sekä maailman kauppajärjestelmän haastetta yleensä.
The pros and cons – and these are not all – are the topical parameters of a real challenge in relations between the European Union and China and a challenge in general for the world trade system.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "edut ja haitat" englanniksi

ja konjunktio
English
edut substantiivi