"edustava" - Englanninkielinen käännös

FI

"edustava" englanniksi

FI

edustava {adjektiivi}

volume_up
Se ei ollut edustava, eikä sillä ollut demokraattista päätöksentekovaltuutusta.
It was not representative and it did not have a democratic decision-making mandate.
Joko tämä mietintö ja edustava parlamentti tai Nizzan sopimus ja parlamentti, joka ei ole täysin edustava.
Either this report, with a representative Parliament, or Nice, with a Parliament that is not fully representative.
Tietysti, nyt ovat kyseessä kanadalaiset opiskelijat -- joukko, joka ei ole maailmanlaajuisesti edustava.
Of course, these are undergraduates in Canada -- not the world's most representative population.

Esimerkkejä "edustava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVihreitä edustava kollegani, esittelijä Claude Turmes, on tehnyt erinomaista työtä.
My Green colleague and rapporteur, Mr Turmes, has done a sterling job.
FinnishAihe: Komission ympäristöosaston johtoa edustava ryhmä Kreikassa
Subject: Visit of delegation from Commission environment directorate to Greece
FinnishVihreää puoluetta edustava kollegani ottaa valitettavasti toisen askeleen ennen ensimmäistä.
Unfortunately, my colleague from the Green Party is putting the cart before the horse.
FinnishTe olette yhdessä Lamyn kanssa 15:tä jäsenvaltiota edustava neuvottelija.
You are, together with Mr Lamy, the negotiator for the Fifteen.
FinnishKehitysyhteistyövaliokuntaa neuvotteluissa edustava Anders Wijkman saa täyden tukemme.
Mr Wijkman, who is representing the Committee on Development in the negotiations, has our full support.
FinnishTällä hetkellä kansalaisia edustava kolmion kylki on äärimmäisen heikko.
At the present stage, the citizens' side is extremely weak.
FinnishOlen tyytyväinen siihen, että neuvostoa edustava Roberto Antonione osallistuu tähän keskusteluun.
I welcome the fact that the Council is present in this debate, in the person of Mr Antonione.
FinnishMeillä on kuitenkin edessämme tämä puhdasta uuskolonialismia edustava laiton kalastussopimus.
We come now, however, to this illegal fishing agreement, which is a piece of pure neo-colonialism.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, olen Etu-Pommeria edustava parlamentin jäsen.
(PL) Madam President, I am the Member for Western Pomerania.
FinnishTähän kansalaisia edustava parlamentti ei voi suostua.
This Parliament, which represents those people, cannot go along with this.
FinnishEilen Ternin työyhteisöä edustava pieni valtuuskunta tuli Strasbourgiin omalla kustannuksellaan.
Yesterday, a small delegation from that working community came to Strasbourg at their own expense.
FinnishKolmannen maan kansalaisuutta edustava lapsi on määriteltävä samoin kuin eurooppalainen lapsi.
The definition of a third-country national child should be the same as that of another European child.
FinnishKivihiiliteollisuutta edustava ryhmä sai vietyä uudelleenasutuslain läpi Yhdysvaltojen kongressissa.
The Relocation Act was pushed through in Congress by a group representing the coal mining industry.
FinnishEuroopan unionia edustava komissio on edistänyt merkittävästi yleissopimuksen hyväksymistä.
The European Union, represented by its Commission, has played a major role in the adoption of the convention.
FinnishOlen Tšekin tasavaltaa edustava Euroopan parlamentin jäsen ja puolustan tšekkien etuja.
I am a Member of the European Parliament representing the Czech Republic and defending the interests of the Czechs.
FinnishLainsäädännön johtohahmona on Andrew Duff, liberaalidemokraatteja edustava Euroopan parlamentin jäsen omalta alueeltani.
Fronting the legislation is Andrew Duff, a liberal democrat MEP from my own region.
Finnish   Maltillisia edustava valtuuskunta on tänään äänestänyt tyhjää lopullisessa äänestyksessä päätöslauselmasta.
   The Moderate delegation has today abstained from voting in the final vote on the resolution.
FinnishRyhmän ensimmäiseen julkiseen tilaisuuteen osallistui Fidesz-puoluetta edustava Unkarin parlamentin jäsen.
The group's first public event was even attended by a FIDESZ party member of the Hungarian Parliament.
FinnishNykyään hän on New Labour -puoluetta edustava varapääministeri.
Today he is Deputy Prime Minister for New Labour.
FinnishEräs jo kolmatta sukupolvea edustava lampaankasvattaja esitteli minulle hiljattain viimeistä lammaslaumaansa.
Recently a farmer – who is a third-generation sheep farmer – took me to see his last flock of sheep.