"edustajat" - Englanninkielinen käännös

FI

"edustajat" englanniksi

FI

edustajat {monikko}

volume_up
Etnisten vähemmistöjen edustajat eivät osallistuneet muutosehdotuksen laadintaan.
Ethnic minority representatives were not involved in drafting the amendment.
...mukaan luettuina myös niiden edustajat täällä parlamentissa.
... and that includes their representatives in this Parliament.
Jos heidän edustajansa eivät ilmennä heidän tahtoaan, nämä edustajat vaihdetaan.
If their representatives do not reflect their will, they are replaced.

Esimerkkejä "edustajat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPienten jäsenvaltioiden edustajat eivät voi hyväksyä mietintöä tässä muodossaan.
Those of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
FinnishTämän vuoksi Kreikan kommunistipuolueen edustajat äänestivät mietintöä vastaan.
That is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
FinnishKyse on, arvoisat edustajat, todellisesta KIE-maiden Marshall-suunnitelmasta.
That is a genuine Marshall plan for the countries of central and eastern Europe.
FinnishHyvät vasemmiston edustajat, Polancon rinnalla Berlusconi vaikuttaa kerjäläiseltä.
Ladies and gentlemen of the left, Polanco makes Berlusconi look like a pauper.
FinnishKyseisen alan edustajat ovat järjestäneet hätkähdyttävän tiedotuskampanjan.
The sector in question has been responsible for a striking information campaign.
FinnishToiseksi ammattiliittojen, kansanliikkeiden jne. edustajat kaikki sanovat samaa.
Secondly, the trade unions, popular movements, etc. all say the same thing.
FinnishNäistä kalastussopimuksista tulisi neuvotella ensi sijassa itse elinkeinon edustajat.
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
FinnishÄänestäköön vain näiden ihmisten edustajat tämän mietinnön ja direktiivin puolesta!
Well, those who 'represent' these people can vote for this report and the directive!
FinnishJärjestöjen edustajat eivät esimerkiksi saa enää puhua lehdistölle tai antaa lausuntoja.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
FinnishNäiden tutkimusten yhteydessä komission edustajat vierailivat useissa jäsenvaltioissa.
As part of those investigations, missions were organised to several Member States.
FinnishÄäriryhmien edustajat hyödynsivät valtion heikkoutta syrjiäkseen vähemmistöjä.
Some extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
FinnishMe ympäristöosaston edustajat olemme tietenkin osallistuneet sen tekemiseen.
Those of us from the Environmental Directorate have of course been involved in this.
FinnishArvoisa puhemies, huomaan, että vasemmiston edustajat ovat kovin hermostuneita.
Madam President, the left-wing Members appear to be extremely restless.
FinnishArvoisat neuvoston ja komission edustajat, minkä muodon tällainen EU:n viranomainen saisi?
Council and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
FinnishOman puolueeni edustajat aikovat joka tapauksessa äänestää tarkistuksen puolesta.
My delegation will, at any rate, be voting in favour of the amendment.
FinnishMe vihreän ryhmän edustajat olemme jättäneet joitakin tarkistuksia myös tähän mietintöön.
The Greens have tabled a number of amendments relating to this report as well.
FinnishMyös talouselämän edustajat pitävät kiinni tästä reseptistä sijaintipaikkaa valitessaan.
This is the principle that businesses apply when they choose their locations.
Finnish(DA) Arvoisa puhemies, me Tanskan kansanpuolueen edustajat äänestimme mietintöä vastaan.
(DA) Mr President, we in the Danish People's Party voted against this report.
FinnishPSE- ja PPE-DE-ryhmien edustajat käänsivät selkänsä ja poistuivat salista.
People in the PSE and the PPE-DE Groups turned their backs and walked out.
FinnishEU:n puheenjohtajavaltion edustajat ja komission valtuuskunta ovat tuon ryhmän jäseniä.
The EU presidency and the Commission delegation are members of that group.