"edullisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"edullisesti" englanniksi

FI

edullisesti {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "edullisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishUskomme, että hanke saadaan päätökseen pikaisesti ja varsin edullisesti.
We are confident that this project can be completed quickly and quite cheaply.
FinnishMeille on tärkeää, että markkinat voivat reagoida nopeasti ja edullisesti.
For us it is important that the market can react quickly and at a low cost.
FinnishKyllästymispisteen saavuttaneilla markkinoilla voidaan myydä vain edullisesti valmistettuja tuotteita.
In the saturated marketplace, only products produced economically can be sold.
FinnishOn viljelijöiden edun mukaista saada suuria satoja ja laadukkaita tuotteita edullisesti.
It is in the interests of farmers to have a high harvest and good quality products with low costs.
FinnishOstamalla suuria määriä yritykset pystyisivät ehdottomasti tarjoamaan niitä edullisesti.
Companies would be able to supply medicines at more favourable prices if volume purchasing applied.
FinnishTämäkin politiikka vaikuttaa toivottavasti edullisesti haluttuun suuntaan.
We hope that this policy too will have a positive effect.
FinnishEläinrehuun sekoitetaan epäterveellisiä aineita, jotta sitä voidaan laimentaa edullisesti.
To save money, unhealthy substances are being mixed in with animal feed in order make it go further.
FinnishPyydän siksi mietinnössäni, että kuluttajat voisivat vaihtaa pankkia yksinkertaisesti ja edullisesti.
That is why, in my report, I ask for it to be made simple and inexpensive for consumers to change banks.
FinnishKohdistetusti muunnettujen kasvien avulla voidaan ehkä valmistaa pian lääkeaineita edullisesti ja turvallisesti.
Specifically modified plants will perhaps soon allow cheaper and safer drugs to be manufactured.
FinnishJo vuosia on huolehdittu siitä, että kuluttajat saavat edullisesti turvallisia peruselintarvikkeita.
For many years now, consumers have been supplied with a safe basic foodstuff, and this at reasonable prices.
FinnishHaluaisin huomauttaa toisesta käytännön kysymyksestä: kuinka kattavuus voidaan varmistaa edullisesti?
Let me point out that here we have another practical issue: how are we to achieve coverage in an economic way?
FinnishMahdollisuus saada tärkeitä lääkkeitä edullisesti on usein kaikkein näkyvimmin esillä näissä keskusteluissa.
In these discussions the issue of affordability of key pharmaceuticals often takes the most prominent position.
FinnishTietotekniikan kehitys antaa uusia mahdollisuuksia levittää tietoa ja viestiä helposti ja edullisesti.
The development of information technology provides new opportunities to communicate and to disseminate information simply and cheaply.
FinnishEnergiankulutusta ja saastepäästöjä on mahdollista vähentää nopeasti ja edullisesti lisäämällä energiatehokkuutta maailmanlaajuisesti.
Energy consumption and polluting emissions can be reduced quickly and cheaply by boosting energy efficiency on a global scale.
FinnishIhmiset, joilla on ongelmia, samoin kuin ihmiset, joilla on kipuja, haluavat apua, ja he haluavat sitä mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.
People with problems, like people with pains, want relief and they want it as quickly and as inexpensively as possible.
FinnishSähköinen kaupankäynti tarjoaa pienyrityksille pääsyn maailmanmarkkinoille edullisesti, nopeasti ja tehokkaasti.
Finally, of course, it will create jobs. Electronic commerce is giving small entrepreneurs access to global markets cheaply, quickly and effectively.
FinnishNiitä voidaan käyttää paikallisesti hyvin pienimuotoisesti ja edullisesti, mikä myös aivan kirjaimellisesti lisää ihmisten mahdollisuuksia.
They can be employed locally on a very small and inexpensive scale, which is also, in a very literal sense, empowering people.
FinnishTästä syystä kannatan järjestelmää, jossa otetaan naiset huomioon ja jossa hallitus tulee tarvittaessa edullisesti vastaan.
That is why I am in favour of a model which takes women into consideration, one in which the government helps where needed in an affordable manner.
FinnishTämän luottamuksen ansiosta se pystyy ottamaan luottoja edullisin ehdoin ja vastaavasti lainaamaan edelleen edullisesti.
This high level of confidence on the capital markets enables it to take up loans under favourable conditions and to on-lend at accordingly favourable rates.
FinnishMinulle talous merkitsee kuitenkin terveyttä, sillä ei ole mitään hyötyä ravita ihmisiä edullisesti, jos terveydenhoitoon on käytettävä huomattavasti rahaa.
And, for me, economy is health, as there would be no point in feeding people cheaply if we must spend lavishly on health.