"edullisempi" - Englanninkielinen käännös

FI

"edullisempi" englanniksi

EN
FI

edullisempi {komparatiivi}

volume_up
edullisempi (myös: halvempi)
Molempien tavoitteena on parempi, edullisempi ja luotettavampi patenttijärjestelmä.
They both aim for the same goal: a better, cheaper, more reliable patent system.
Vaihtoehtoinen ehdotus on turvallisempi ympäristön kannalta, ja se on myös edullisempi.
The alternative proposal is safer from the point of view of the environment and it is also cheaper.
Kummassakin tapauksessa tavoitteenamme on aiempaa parempi, edullisempi ja luotettavampi patenttijärjestelmä.
In both cases our goal is the same: a better, cheaper, more reliable patent system.

Esimerkkejä "edullisempi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMolempien tavoitteena on parempi, edullisempi ja luotettavampi patenttijärjestelmä.
They both aim for the same goal: a better, cheaper, more reliable patent system.
FinnishHyvin harva lähtee ulkomaille etsimään kampaamoa, jossa on edullisempi arvonlisäverokanta.
There are very few people who will go abroad to find a hair salon with a better rate of VAT.
FinnishArvonlisävero voisi taas olla edullisempi lasten tarvikkeille.
In the latter instance, what is needed is preferential tax rates for children's goods.
FinnishVaihtoehtoinen ehdotus on turvallisempi ympäristön kannalta, ja se on myös edullisempi.
The alternative proposal is safer from the point of view of the environment and it is also cheaper.
FinnishLuvanhakuprosessi ei ole siten niin raskas, ja se on edullisempi.
This permit process is less cumbersome and much more affordable.
FinnishKummassakin tapauksessa tavoitteenamme on aiempaa parempi, edullisempi ja luotettavampi patenttijärjestelmä.
In both cases our goal is the same: a better, cheaper, more reliable patent system.
FinnishSe on mukavampi ja sekä taloudellisesti että poliittisesti edullisempi vaihtoehto kuin palauttaminen.
It is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
FinnishJärjestelmä on nopeampi, tarkempi, edullisempi, ja sen avulla tiedot voidaan käsitellä automaattisesti.
The system will be quicker, more accurate, less expensive and will allow for the automated processing of data.
FinnishYhdennetyn lähestymistavan omaksuminen olisi tehokkaampi ja edullisempi tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Adopting this integrated approach would be a more effective and less expensive way of reducing CO2 emissions.
FinnishKomission ehdotus on yksinkertaisempi, avoimempi, helpommin hallittava ja kansalaisille edullisempi, ja siksi tuenkin sitä.
The Commission proposal is simpler, more transparent, less cumbersome to administer and more citizen friendly, and therefore has my support.
FinnishNyt monesti pidempi - ja siten enemmän ilmastoa kuormittava - lento, joka tekee lisäksi välilaskun, on hinnaltaan edullisempi.
At the moment it is frequently the case that longer, and therefore more climate-damaging flights, which also make a stop en route, are cheaper.
FinnishMiten komissio suhtautuu siihen tilanteeseen, että kiinalaisen tuotteen hinta on edullisempi kuin sen valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden hinta?
What does the Commission think of a situation in which the price of a Chinese product is less than the raw materials used to manufacture it?
FinnishMielestämme velanperintätoimistot, jotka ovat merkittävä ja asianajajia edullisempi vaihtoehto velkojen perimiseksi, pitää tehdä luvanvaraisiksi.
We also believe in adding the licensing of debt collecting companies who are an important and cheaper alternative to lawyers as a means of recovering debt.
FinnishYhteisön tasolla tapahtuva edullisempi verotus on yhdenmukainen sisämarkkinaperiaatteen kanssa ja soveltuu myös unionin kilpailukyvyn vahvistamiseen.
More favourable fiscal treatment at Community level is in accordance with the principles of the internal market and will also tend to enhance the EU's competitiveness.
Finnish   Arvoisa puhemies, komission jäsen, kollegat, öljyn hinta on nyt vielä edullisempi kuin 80-luvun alussa, mutta säästämiseen se ei ole meitä opettanut.
   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the price of oil is still lower now than it was at the beginning of the eighties, but that has not taught us to conserve.
FinnishOn totta, että keskitetty järjestelmä olisi edullisempi ja siihen liittyisi tiettyjä etuja, mutta käytännön toiminnan vuoksi valitsimme hajautetun kehyksen vaihtoehdon.
It is true that a centralised system would be less expensive and would have certain advantages, but for reasons of practical politics we have chosen the alternative of a decentralised framework.
FinnishTuona aikana pyysin nimenomaisesti komissiota paneutumaan huolella uuteen eurooppalaiseen lähestymistapaan, jonka avulla pk-yrityksille voitaisiin taata aiempaa edullisempi asema patenttien suhteen.
At that time, I specifically asked the Commission to carefully reconsider the way in which, via a European approach, SMEs can be guaranteed a more advantageous position as regards patents.