"edistää jotakin" - Englanninkielinen käännös

FI

"edistää jotakin" englanniksi

FI

edistää jotakin {verbi}

volume_up
edistää jotakin

Esimerkkejä "edistää jotakin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKenenkään toimijan ei pitäisi edistää jotakin poliittista linjaa "ylhäältä käsin" veronmaksajien rahoilla.
There should be no player promoting a political line ‘from above’ with the help of taxpayers’ money.
FinnishKaikkea mainostamista, joka edistää jotakin sellaista, mikä vaarantaa terveyttä, on pidettävä tuomittavana sivistyneessä yhteiskunnassa.
Any kind of advertising which promotes something that is a danger to health must be unacceptable in a civilized society.
FinnishOlemme kuitenkin eri mieltä siitä, että koulujen opetusohjelmissa pitäisi aktiivisesti edistää jotakin tiettyä näkemystä eurooppalaisesta identiteetistä ja kulttuurista.
However, we do not agree that one particular view of European identity and culture should be actively promoted through school syllabuses.
FinnishLaajentumisen yhteydessä teidän osanne on kypsyttää ja edistää jotakin, josta ette voi korjata satoa, mutta teidän on tehtävä se, ja iloitsen siitä, että suhtaudutte asiaan vastuullisesti.
With regard to enlargement, it falls to you to make progress on something which you not going to be able harvest, but you have to do it and I welcome the fact that you are taking this on responsibly.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "edistää jotakin" englanniksi

jotakin pronomini
English
jotakin adverbi
English
edistää verbi
lähellä jotakin adverbi
English
lähellä jotakin prepositio
English
jäädä miettimään jotakin verbi
olla vailla jotakin verbi
English
palvella jotakin verbi
tulla mieleen jotakin verbi
paljon jotakin adjektiivi