FI

edestakaisin {adverbi}

volume_up
edestakaisin
Tämä on lihasbioreaktori, joka harjoittaa lihasta edestakaisin.
You're seeing this muscle bio-reactor actually exercising the muscle back and forth.
Lisäksi tiedostoja ei tarvitse enää lähettää edestakaisin, kun käytössä on SkyDrive.
There’s also no more hassling with emailing documents back and forth when you use SkyDrive.
Ei tätä asiaa voi pompotella edestakaisin tällä tavoin.
This issue cannot be kicked back and forth like that.
edestakaisin
0:14 "Hautajaisia päässäni vietettiin, siellä edestakaisin suruväki kulki ja kulki, kunnes tajun jo kadotin.
0:14 "I felt a funeral in my brain, and mourners to and fro kept treading, treading till I felt that sense was breaking through.
Kaikki puheet kustannusten leikkaamisesta ovat turhia niin kauan kuin keskusteluja Euroopan parlamentin matkustelemisesta edestakaisin ei saada päätökseen.
Any talk about cost-cutting will appear false until this performance of shuttling to and fro for European Parliament debates is brought to an end.

Esimerkkejä "edestakaisin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä merkitsee sitä, että raha menetti puolet arvostaan edestakaisin vaihdettaessa!
That means she lost 50 % of the value just by changing it and changing it back once!
FinnishTässä ei siis pompotella asiaa edestakaisin, vaan menettelyjä on vain noudatettava.
This is not, therefore, a game of table tennis, but it is essential to observe procedures.
FinnishLisäksi tiedostoja ei tarvitse enää lähettää edestakaisin, kun käytössä on SkyDrive.
There’s also no more hassling with emailing documents back and forth when you use SkyDrive.
FinnishNeuvottelut sahaavat edestakaisin ja tulee mutkia matkaan, välillä voitamme ja välillä häviämme.
There will be swings, there will be roundabouts, we will gain, and we will lose.
FinnishTämä on lihasbioreaktori, joka harjoittaa lihasta edestakaisin.
You're seeing this muscle bio-reactor actually exercising the muscle back and forth.
FinnishVedä (ravista) nopeasti edestakaisin sen ikkunan otsikkoriviä, jonka haluat pitää avoimena.
For the window you want to keep open, drag (or shake) the title bar back and forth quickly.
FinnishTäytyy myöntää, että meidän mielestämme Turkin tapauksessa on aina vähän seilattu edestakaisin.
I must say, we always get a bit carried away when it comes to Turkey.
FinnishNäin on menetelty jo vuosia, eikä sitä voida siirrellä edestakaisin miten tahansa oman mielen mukaan.
We have done so for years and we can be flexible one way or the other pretty much as we please.
FinnishEi tätä asiaa voi pompotella edestakaisin tällä tavoin.
This issue cannot be kicked back and forth like that.
FinnishTällainen aloite ei saa johtaa siihen, että ihmisiä kuljetetaan edestakaisin ylhäisen unionimme alueella.
An initiative of this kind should not mean that people can just be shipped back and forth within our territory.
FinnishMeidän ei pitäisi joutua siirtämään varoja edestakaisin.
Finnish0:14 "Hautajaisia päässäni vietettiin, siellä edestakaisin suruväki kulki ja kulki, kunnes tajun jo kadotin.
0:14 "I felt a funeral in my brain, and mourners to and fro kept treading, treading till I felt that sense was breaking through.
FinnishEU:n ei pidä olla elefantti diplomatian posliinikaupassa, mutta ei myöskään kirppu, joka hypähtelee vain ärsyttävästi edestakaisin.
The EU should not be the bull in diplomacy's china shop, but nor should it merely be an irritating fly buzzing around.
FinnishSe menee edestakaisin, tiedättehän. Se toimii fysiikassa, geologiassa.
And it goes back and forth, you know? This works in physics. This works in geology. But if this is normal science, what does neuroscience look like?
FinnishMaatalouspolitiikka säilyy ristiriitaisena ja mahdottomana ennakoida niin kauan, kun sitä työnnellään tällä tavoin edestakaisin.
Agricultural policy will remain contradictory and imponderable as long as it continues to be pushed back and forth in this way.
FinnishTätä painavaa asiaa on palloteltu Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välillä edestakaisin jo yli kahden vuoden ajan.
This weighty issue has shuttled back and forth between the European Parliament and the Council of Ministers for over two years now.
FinnishNykytilanne on omituinen, kun vaellamme edestakaisin Brysselin ja Strasbourgin väliä, mihin kuluu paljon aikaa ja rahaa.
The current situation is bizarre, trekking as we do backwards and forwards between Brussels and Strasbourg at vast cost in time and money.
FinnishSeuraavana ovat vuorossa äänestykset, eivätkä parlamentin jäsenet saa kulkea edestakaisin istuntosalin käytävillä.
Sit down and remained composed since we are going to vote and we must not have Members moving around in the aisles.
FinnishTämä saattaa merkitä sitä, että neuvosto ja komissio pompottelevat asiaa edestakaisin - en voi tietää -, mutta näin neuvosto sanoi minulle.
This may be a game of pass-the-parcel between the Council and the Commission - I have no idea - but that was what the Council told me.
FinnishEi ole mitään järkeä siirtää rahaa toisesta taskusta toiseen, eli vain pyöritellä rahoja edestakaisin, niin että lopullinen tukisumma on sama.
There is no point at all in robbing Peter to pay Paul, in other words just moving money around so you end up giving the same amount.