"edessä oleva" - Englanninkielinen käännös

FI

"edessä oleva" englanniksi

FI

edessä oleva {adjektiivi}

volume_up
edessä oleva
Haluan kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä päätöksestä, jonka mukaan parlamentin rakennuksen edessä oleva Slovakian lippu laskettiin tuona päivänä puolitankoon.
I would like to thank the EP President for his decision on that day to order that the state flag of the Slovak Republic in front of the Parliament building fly at half mast.
Arvoisa puhemies, sallinette minun aluksi sanoa, että herra Watsonin edessä oleva pallo tuo mieleen lapsuusvuoteni, jolloin minullakin oli mahdollisuus harrastaa tätä hienoa lajia.
Mr President, first of all let me tell you that the ball at the front of Mr Watson's bench reminds me of my childhood years, when I too had the chance to engage in this wonderful sport.

Esimerkkejä "edessä oleva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEdessä oleva matka on kuitenkin vielä pitkä ja monia haasteita on yhä edessä.
However, there is still a long way to go and many challenges lie ahead.
FinnishEdessä oleva tunnelin uudelleenavaaminen on kuitenkin käynnistänyt uudelleen monia kiistoja.
The imminent reopening of the tunnel has, however, revived a number of controversies.
FinnishTämä on Euroopan edessä oleva haaste eikä pelkkä kireä talouspolitiikka.
That, rather than austerity alone, is the challenge that Europe faces.
FinnishEuroopan unionin edessä oleva valinta on nyt yksiselitteisempi kuin koskaan ennen.
The choice before the European Union is now clearer than ever.
FinnishSuurin edessä oleva haaste on nyt Nairobin ja Goman sitoumusten tehokas toteuttaminen.
The main challenge ahead is now an effective implementation of the Nairobi and Goma commitments.
FinnishPresidentinvaalien epäonnistumisen takia edessä oleva tie on vaikea, ellei jopa mahdoton.
The way ahead is difficult, if not impossible, owing to the failure of the presidential election.
FinnishAsetuksen hyväksyminen varhaisessa vaiheessa on hyvin tärkeää edessä oleva laajentuminen huomioon ottaen.
Early adoption is essential, given the imminence of enlargement.
FinnishOnko neuvosto todella tietoinen siitä, millaisia ongelmia edessä oleva kielten määrän räjähdysmäinen kasvu voi aiheuttaa?
Is the Council really aware of the problem of an impending language explosion?
FinnishEdessä oleva IASCF:n säännön tarkistaminen antaa mahdollisuuden toteuttaa tarvittavat uudistukset.
The forthcoming review of the IASCF's constitution provides the opportunity to implement the necessary reforms.
FinnishTämä on Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin neuvottelijoiden edessä oleva haaste: ongelman ratkaiseminen.
That is the challenge facing the negotiators from the United States and the European Union: to solve the problem.
FinnishTästä tulee mieleeni edessä oleva haaste , miten toteuttaa tämä sopimus mahdollisimman pian ja mahdollisimman hyvin.
This brings me back to the challenge ahead - how to implement this agreement as soon and as well as possible.
FinnishNyt edessä oleva ehdotus palvelee yhtä ainoaa lupausta. Tämä lupaus on, että se edistää musiikkiteollisuutta.
The proposal before us actually only honours one single promise, and that is the promise to promote the music industry.
FinnishTämä on parlamentin edessä oleva haaste.
FinnishOn myös aika kartoittaa edessä oleva reitti.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisat naiset ja herrat, edessä oleva laajentuminen, josta nyt puhumme, asettaa tietenkin Euroopan unionille ennennäkemättömän haasteen.
Mr President, ladies and gentlemen, the forthcoming enlargement which is the subject of our debate today naturally poses a unique challenge to the European Union.
FinnishKansainvälisen yhteisön edessä oleva suuri haaste on näin ollen ilmeinen: miten yhdistää alueellinen vakaus monietniseen kansalaisuuteen itsenäisessä Kosovossa.
The big challenge for the international community is therefore obvious: how to combine regional stability with a multi-ethnic citizenship in a sovereign Kosovo.
FinnishLopuksi, arvoisa ministeri, ensi viikon huippukokouksessa edessä oleva prosessi, kun puheenjohtaja ja ulkoministeri nimitetään, pitäisi toteuttaa avoimemmin.
Finally, Minister, the process ahead of the summit next week, when a president and a foreign minister are to be appointed, should have been carried out with greater transparency.
FinnishHaluan kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä päätöksestä, jonka mukaan parlamentin rakennuksen edessä oleva Slovakian lippu laskettiin tuona päivänä puolitankoon.
I would like to thank the EP President for his decision on that day to order that the state flag of the Slovak Republic in front of the Parliament building fly at half mast.
FinnishHinnat riistäytyivät käsistä, köyhien ihmisten säästöt hävisivät ja väestö pelkäsi, että edessä oleva kauhea talvi elettäisiin ilman elintarvikkeita ja ilman lämmitystä.
Prices went through the roof, the savings of the poor disappeared and the population feared, with the onset of another bleak winter, that they would have no food or heating.
FinnishSarjanumeron edessä oleva kirjain eli maakoodi kertoo, minkä maan keskuspankin tilauksesta seteli on tuotettu (muttei välttämättä missä maassa se on painettu):
The central bank that commissioned the printing of a banknote (but not necessarily the country of printing) is indicated by a letter or country code preceding the serial number, as shown here:

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "edessä oleva" englanniksi

edessä adverbi
edessä prepositio
tyhjillään oleva adjektiivi
English
edellä oleva adjektiivi
English
lähellä oleva adjektiivi
English
irrallaan oleva adjektiivi
English
pään päällä oleva adjektiivi
English
ilman henkilöpapereita oleva adjektiivi
aluillaan oleva adjektiivi
English
normina oleva adjektiivi
English
meneillään oleva adjektiivi
English
yläpuolella oleva adjektiivi
English
paikallaan oleva adjektiivi
English
alla oleva adjektiivi
English
käyttämättä oleva adjektiivi
rajoilla oleva adjektiivi
English