"edeltäjä" - Englanninkielinen käännös

FI

"edeltäjä" englanniksi

FI

edeltäjä {substantiivi}

volume_up
edeltäjä
Järjestön edeltäjä Euro-Välimeri-kumppanuus ei käytännössä saanut aikaan mitään.
After all, the organisation's predecessor, Euromed, did not actually achieve anything.
Vuonna 1994 silloinen UCLAF - OLAFin edeltäjä - perusti savuke-erikoisyksikön.
Back in 1994 the then UCLAF - the predecessor of OLAF - set up a Cigarettes Task Force.
Sen edeltäjä PACT-ohjelma sai paljon kannatusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä yleisöltä että yksityissektoreilta.
Its predecessor, PACT, was very popular in the United Kingdom with both the public and the private sectors.
edeltäjä
edeltäjä
edeltäjä (myös: esi-isä, kantaisä)

Esimerkkejä "edeltäjä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHänelläpä oli edeltäjä: vuonna 1920 Kurdistanissa, Winston Churchillin hahmossa!
Well, there was a precursor: in 1920, in Kurdistan, in the form of Winston Churchill!
FinnishJo EKP:n edeltäjä Euroopan
These statistics had originally been defined by the European Monetary Institute
FinnishJärjestön edeltäjä Euro-Välimeri-kumppanuus ei käytännössä saanut aikaan mitään.
After all, the organisation's predecessor, Euromed, did not actually achieve anything.
FinnishVuonna 1994 silloinen UCLAF - OLAFin edeltäjä - perusti savuke-erikoisyksikön.
Back in 1994 the then UCLAF - the predecessor of OLAF - set up a Cigarettes Task Force.
FinnishNACA, NASA:n edeltäjä ei koskaan kehittänyt liikennekonetta eikä johtanut lentoyhtiötä.
The NACA, before NASA, never developed an airliner and never ran an airline.
FinnishEmme ole käyneet läpi kaikkia direktiivejä, jotka komission jäsenen edeltäjä halusi meidän tarkistavan.
We have not gone through all the directives that the Commissioner's predecessor wanted us to review.
FinnishTilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2006 vuosikertomus on myönteisempi kuin sen edeltäjä vuodelta 2005.
Overall, the Court's Annual Report for 2006 gives a more positive assessment than its 2005 edition.
FinnishEKP:n edeltäjä, Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI), järjesti suunnittelukilpailun helmikuussa 1996.
The European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, launched a design competition in February 1996.
FinnishNykyisen konfliktin viimeisin edeltäjä oli vuosina 1994-1996 käyty sota, jossa menetettiin 100 000 ihmishenkeä.
The last precursor to the current conflict took place between 1994 and 1996, a war which cost 100,000 lives.
FinnishSen edeltäjä PACT-ohjelma sai paljon kannatusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä yleisöltä että yksityissektoreilta.
Its predecessor, PACT, was very popular in the United Kingdom with both the public and the private sectors.
FinnishEKP:n edeltäjä eli Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI) käynnisti helmikuussa 1996 setelien suunnittelukilpailun.
The European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, launched a design competition in February 1996.
FinnishTämä komissio ei voi liittoutua yksipuolisesti neuvoston kanssa, niin kuin sen edeltäjä valitettavasti usein teki.
This Commission cannot ally itself with the Council unilaterally, just as its predecessor frequently did, unfortunately.
FinnishTasavallan presidentin edeltäjä Carlo Azeglio Ciampi pitää tätä demokraattisen järjestelmämme epänormaalina vääristymänä.
The President of the Republic's predecessor, Carlo Azeglio Ciampi, considers it to be an aberrant distortion of our democratic system.
FinnishPerustamissopimus ei tietenkään ole yhtä selkeä kuin sen autuaasti edesmennyt edeltäjä, mutta siinä on säilytetty kaikki tärkeimmät uudistukset.
Of course, the Treaty lacks the simplicity of its late, lamented predecessor, but it preserves all the principal reforms.
FinnishTarkistusta suositti alun perin Molitor-ryhmä, joka oli komission nykyisen sääntelyn parantamista koskevan aloitteen edeltäjä.
It originally began with a recommendation by the ‘Molitor group’, which was a forerunner of the present Commission’s ‘better regulation’ initiative.
FinnishERI: n, joka on Euroopan keskuspankin edeltäjä, pääjohtajan ehdokkuus takaa jatkuvuuden siirryttäessä ERI: stä Euroopan keskuspankkiin.
The candidature of the President of the EMI, which is the forerunner of the Central Bank, brings continuity in the changeover from the EMI to the Central Bank.
FinnishTänään osoitamme kunnioitusta tavalle, jolla Tommaso Padóa-Schioppa – tämän henkilön edeltäjä, jonka ehdokkuutta meidän on tarkoitus käsitellä – hoiti tehtävänsä johtokunnassa.
Today, we salute the way in which Mr Padóa-Schioppa, the predecessor of the person whose candidature we are to examine, carried out his duties on the Executive Board.
Finnish1. tammikuuta 2000 on jo lähellä, ja myös komission jäsenen edeltäjä on käynnistänyt tietyn strategian, jotta voitaisiin tarkastella, mikä on eurooppalaisen osakeyhtiön tilanne.
1 January 2000 is very close indeed, and a certain strategy has already been put in place by her predecessor for keeping an eye on what is happening as regards the European plc.
FinnishToinen näistä liittyy maaseudun kehittämiseen, ja toinen on rakennerahastojen edeltäjä.
However, the Commission has proposed that two new instruments be set up alongside PHARE, one for agricultural development and the other a forerunner of the Structural Funds, known as SAPAR and ISPA.
FinnishKomissio, mukaan lukien nykyisen komission jäsenen edeltäjä, ei saanut aikaan edistystä, mutta sillä ei ollut ennen Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa paljonkaan sanottavaa.
So far, the European Commission, that is to say the present Commissioner' s predecessor, failed to come up with the goods but, prior to the Treaty of Amsterdam, had little say in the matter anyway.