FI

edellä {adverbi}

volume_up
Vastustamme kuitenkin edellä mainittuja ylikansallisia lainsäädäntötoimia.
However, we are opposed to the supranational legislative measures above.
Kumpikin näistä edellä mainituista kertomuksista on toimitettu parlamentille.
Both of these above-mentioned reports have been transmitted to Parliament.
Edellä luetellut hallinnot kuuluvat kaikki ihmisoikeuskomissioon.
The regimes mentioned above are all members of the Commission on Human Rights.
edellä (myös: edessä, aiemmin, voitolla)
Ainakin tässä asiassa Eurooppa on merkittävän harppauksen edellä muita maanosia.
Europe is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Irlanti on monin tavoin edellä monia muita valtioita talouden sopeuttamisessa.
In many ways, Ireland is ahead of many other countries in its fiscal adjustment.
Siksi kysyn: mitähän irlantilaiset ajattelevat tulevan kansanäänestyksen edellä?
I have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?

Esimerkkejä "edellä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAinakin tässä asiassa Eurooppa on merkittävän harppauksen edellä muita maanosia.
Europe is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
FinnishArvoisa puhemies, komissio on täysin tietoinen edellä mainituista asioista.
   . Mr President, the Commission is fully aware of the above-mentioned issues.
FinnishEdellä mainitun artiklan nojalla ei ollut syytä käynnistää erityistä kuulemista.
There was no reason to launch a specific consultation under the former article.
FinnishEdellä mainituista syistä vähin mitä voimme tehdä, on äänestää mietintöä vastaan.
It is for these reasons that the least we can do is to vote against the report.
FinnishEdellä mainittujen huomioiden perusteella äänestämme De Coenen mietintöä vastaan.
On the basis of these considerations, we have voted against Mr De Coene's report.
FinnishIrlanti on monin tavoin edellä monia muita valtioita talouden sopeuttamisessa.
In many ways, Ireland is ahead of many other countries in its fiscal adjustment.
FinnishTarkastelen näin ollen muutamaa kysymystä, jotka täydentävät edellä sanottua.
I shall therefore dwell on a few points that complement what has just been said.
FinnishEdellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole kuitenkaan ennalta varmaa.
However, the achievement of the above objectives is not a foregone conclusion.
FinnishKuten edellä totesin, 20 000 mielenosoittajaa on osoittanut mieltään kaduilla.
As I stated before, 20 000 demonstrators have taken to the streets in protest.
FinnishEdellä mainitut pääjohtajat ansaitsevat keskimäärin 17 000 euroa kuukaudessa.
The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
FinnishHaluan todeta, että nuorisojärjestöt ovat aina hieman muita järjestöjä edellä.
Youth associations, let me say, are always a bit ahead of the other organisations.
FinnishMonet teistä ovat tuoneet kaiken edellä mainitun julki äärimmäisen ansiokkaasti.
All of the above has, moreover, been extremely well put by a number of you.
FinnishEdellä mainituista syistä olemme päättäneet äänestää parlamentin mietintöä vastaan.
For the aforesaid reasons, we have chosen to vote against Parliament’s report.
FinnishKuten edellä mainittiin, yhteistyö ja keskustelu Iranin kanssa on haasteellista.
As I mentioned earlier, working and engaging with Iran will be a challenge.
FinnishNämä ponnistelut menevät hukkaan, jos edellä mainittuja määräyksiä näin rikotaan.
The failure to comply with the aforementioned provisions will nullify those efforts.
FinnishKesäkuun lista on päättänyt edellä mainituista syistä äänestää ehdotusta vastaan.
For the reasons given, the June List has chosen to vote against the motion.
FinnishSiksi olen päättänyt äänestää kokonaisuudessaan edellä mainittua mietintöä vastaan.
I have therefore chosen to vote against the aforesaid report in its entirety.
FinnishToinen tässä esittelemäni mietintö liittyy edellä mainittuun siemenkauppalakiin.
The second report which I am presenting here is connected with the seed marketing law.
FinnishSuomen kohdalla johonkin edellä mainituista voidaan verrata Venäjän kriisiä.
From Finland's point of view the crisis in Russia can be compared to any of these.
FinnishÄänestimme mietintöä vastaan edellä esitettyjen voimakkaiden mielipiteidemme vuoksi.
We have voted against this report on the strength of the views set out above.