"eaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"eaa" englanniksi

volume_up
eaa [lyhenne]
EN
FI

eaa [lyhenne]

volume_up
eaa (myös: e.a.a.)

Esimerkkejä "eaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRyhmäni haluaa, että Euroopan unioni auttaa KambodE;aa muuttumaan oikeusvaltioksi.
We want the European Union to help Cambodia to become a constitutional state.
FinnishKambodE;aa ei nimittäin voida pitää menetettynä tapauksena.
FinnishHaluaisin kuitenkin sanoa, että nimenomaan KambodE;aa koskeva kysymys todistaa, miten tärkeitä ajankohtaiskeskustelumme ovat.
However, I would like to say that the subject of Cambodia very much demonstrates the importance of our topical and urgent debates.
FinnishNäistä syistä pyydän siis parlamenttia noudattamaan huomenna kehotustani palauttaa valiokuntaan KambodE;aa koskeva mietintö.
For these reasons I would therefore ask Parliament to grant my motion tomorrow for the report on Cambodia to be referred back to committee.
Finnish80 lyhyen aikavälin tarkkailijaa EU: sta ja 85 kahdenvälisesti nimitettyä jäsenvaltioiden tarkkailijaa sijoitetaan ympäri koko KambodE;aa.
Eighty short-term observers from the EU and eighty-five bilaterally from Member States will be deployed throughout the whole of Cambodia.
FinnishArvoisa puhemies, kuoleman kentät -ilmaus saa meidät ajattelemaan välittömästi KambodE;aa ja sitä kansanmurhaa, joka aloitettiin siellä vuonna 1975.
Mr President, the term 'killing fields' immediately makes you think of Cambodia and the genocide which took place there from 1975 onwards.
FinnishMuistan, miten kollegamme Otto von Habsburg - työskentelin tuolloin hänen kanssaan - toi KambodE;aa koskevan kysymyksen säännöllisesti esityslistalle 80-luvulla.
I recall that in the 1980s our colleague Otto von Habsburg, who I was working with at the time, regularly got the subject of Cambodia onto the agenda.
FinnishEuroopan parlamentti pyytää KambodE;aa noudattamaan Pariisin sopimusta eli ei enempää tai vähempää kuin niitä ehtoja, jotka tämä maa on itse allekirjoittanut.
The European Parliament demands that Cambodia comply with the Paris agreements, in other words the conditions which that country has itself endorsed: no more, no less.