FI

dollari {substantiivi}

volume_up
dollari (myös: taala)
Tuottajat tietävät, että jatkossa dollari varmasti laskee euroon nähden.
Producers know that the dollar will be certain to lose value against the euro.
Ja jokainen tähän virtaava dollari käytetään 10-15 kertaa tehokkaammin.
And every dollar that flows into that will be spent more efficiently by a factor of 10 to 15.
Todellisena syynä epäreiluun kilpailuun tässä tapauksessa on heikko dollari.
What is really behind the unfair competition in this case is the weak dollar.
Maailmanmarkkinoita hallitsee kuitenkin melko suuressa määrin Yhdysvaltain dollari.
World markets are, however, dominated to a large extent by the US dollar.
Yhdysvaltain dollari oli tuolloin ainoa kultaan sidottu valuutta, ja muut valuutat oli puolestaan sidottu dollarin arvoon.
Only the US dollar is convertible into gold and the other currencies are indexed to the dollar.
dollari (myös: dollarin seteli)
volume_up
greenback {subst.} [Amer.eng.] [ark.]

Esimerkkejä "dollari"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTodellisena syynä epäreiluun kilpailuun tässä tapauksessa on heikko dollari.
What is really behind the unfair competition in this case is the weak dollar.
FinnishTuottajat tietävät, että jatkossa dollari varmasti laskee euroon nähden.
Producers know that the dollar will be certain to lose value against the euro.
FinnishMaailmanmarkkinoita hallitsee kuitenkin melko suuressa määrin Yhdysvaltain dollari.
World markets are, however, dominated to a large extent by the US dollar.
FinnishMiksi 1, 3 miljardilla ihmisellä on alle dollari päivässä rahaa elämiseen?
Why do 1.3 billion people live off less than one dollar per day?
FinnishJa jokainen tähän virtaava dollari käytetään 10-15 kertaa tehokkaammin.
And every dollar that flows into that will be spent more efficiently by a factor of 10 to 15.
FinnishWim Duisenberg ei ole Allan Greenspan, EKP ei ole EKR, euro ei ole dollari.
Wim Duisenberg is not Allan Greenspan, the ECB is not the Federal Reserve and the euro is not the dollar.
FinnishEuro ei ole heikko, vaan dollari on äärimmäisen vahva.
The euro is not weak. Instead, it is the dollar which is extremely strong.
FinnishViimeisen vuoden aikana dollari on vahvistunut esimerkiksi ecuun nähden yli kaksikymmentä prosenttia.
Over the last year the dollar has increased in value by more than 20 % in relation to the ECU.
FinnishEnää ei näytä siltä, että euro saavuttaisi samanlaisen kansainvälisen maksuvälineen aseman kuin dollari.
It no longer looks as if the euro will gain a position as an international currency, as the dollar has.
FinnishYhdysvaltain dollari oli tuolloin ainoa kultaan sidottu valuutta, ja muut valuutat oli puolestaan sidottu dollarin arvoon.
Only the US dollar is convertible into gold and the other currencies are indexed to the dollar.
FinnishItse asiassa dollari ja euro muodostavat duopolin.
FinnishSen avulla saamme vaikutusta maailmantalouteen, ja pääsemme samaan asemaan kuin dollari- ja jenivyöhykkeet.
As a result we have a say in the global economy, and we will be on equal footing with the dollar zone, the yen zone.
FinnishYksi dollari, 10 dollaria tai 100 dollaria päivä.
FinnishEuroopassa maksetaan tukea jokaista nautaa kohden yksi dollari päivässä: toistan, Euroopassa jokaista nautaa kohden maksetaan yksi dollari.
A dollar a day is what a cow lives on in Europe: I repeat, every cow in Europe receives one dollar a day.
FinnishKolmas ja neljäs maailma on jätetty heitteille: monen lapsen pelastamiseen riittäisi yksi dollari, puolitoista euroa.
The third and fourth worlds have been abandoned: just one dollar, one and a half euro would be enough to save a great many children.
FinnishLisäksi dollari on heikentynyt.
FinnishOn pöyristyttävää, että EADS-yhtiö menettää miljardi euroa joka kerta, kun Yhdysvaltain dollari laskee 10 senttiä käsitteellistä euroa kohden.
It is outrageous that EADS loses a billion euro every time the dollar falls 10 cents against an ideological euro.
FinnishEuroopan rahaliiton huonosti valmisteltu käyttöönotto johtaisi siihen, että dollari lisäisi tähänastista johtavaa asemaansa.
Poorly planned introduction of European monetary union would result in the dollar extending its present dominant position still further.
FinnishMiettikääpä, miten suuren tuonnin halpa dollari mahdollistaa Yhdysvalloissa.
We have a very strong currency which prohibits exports; look at the exports the cheap dollar is giving the United States of America.
FinnishNZD - Uuden-Seelannin dollari