"doktriini" - Englanninkielinen käännös

FI

"doktriini" englanniksi

FI

doktriini {substantiivi}

volume_up
Vuonna 1968 meillä oli Brežnevin doktriini rajoitetusta itsemääräämisoikeudesta.
In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty.
Protektionismi Euroopassa, joka on maailman suurin viejä, olisi tuhoon tuomittu doktriini.
Protectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
Tämä on todellinen askel kohti pehmeää totalitarismia, joka on uusi poliittisen korrektiuden doktriini.
This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness.

Esimerkkejä "doktriini"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVuonna 1968 meillä oli Brežnevin doktriini rajoitetusta itsemääräämisoikeudesta.
In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty.
FinnishProtektionismi Euroopassa, joka on maailman suurin viejä, olisi tuhoon tuomittu doktriini.
Protectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
FinnishTämä on todellinen askel kohti pehmeää totalitarismia, joka on uusi poliittisen korrektiuden doktriini.
This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness.
FinnishJäsenvaltioiden seuraamisesta ja luvan odottamisesta ulkoministereiltä on tullut Catherine Ashtonin doktriini, ja hän pitää sitä hyveenä.
Following Member States and waiting for permission from Foreign Ministers to go ahead has become Lady Ashton's doctrine and she treats it as virtue.
FinnishJohtavan ideologin Richard Perlen - "pimeyden herran" - käyttöön ottama uusi ennalta ehkäisevän sodan doktriini on ravistellut myös Naton perustuksia.
The new doctrine of preventive war, launched by the chief ideologist, Richard Perle, the Lord of Darkness, has also shaken the foundations of NATO.
FinnishMeillä on nyt doktriini, toimintastrategia, jota olemme tämän tärkeän aiheen ohella lujittaneet ja täydentäneet Euroopan kansalaisten tavoitteilla ja tarpeilla.
We now have a doctrine, a strategy, which together with this important issue, we have enriched and supplemented with the objectives and needs of the European citizens.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, Naton uusi strateginen doktriini, joka hyväksyttiin Lissabonin huippukokouksessa, käynnistää uuden aikakauden Naton pyrkimyksissä vastata uusiin haasteisiin.
(EL) Madam President, NATO's new strategic doctrine, as approved at the Lisbon Summit, ushers in a new era in NATO's efforts to meet new challenges.
FinnishEnsinnäkin kaikenlainen, sekä ihmisten että eläinten, kloonaus rikkoo kristillisiä periaatteita ja uskonoppia, johon Euroopan kansanpuolueen doktriini perustuu.
First of all, any type of cloning, either human or animal, infringes the Christian principle and doctrine upon which the doctrine of the European People's Party is based.
FinnishKymmenen vuotta sitten Washingtonissa 23. ja 24. huhtikuuta 1999 Νaton jäsenvaltioiden päämiehet allekirjoittivat 50. merkkipäivän kunniaksi julistuksen, jossa hyväksyttiin uusi doktriini.
In Washington ten years ago, on 23 and 24 April 1999, the leaders of the ΝΑΤΟ member states signed a 50th anniversary declaration approving its new doctrine.