"Doha" - Englanninkielinen käännös

FI

"Doha" englanniksi

volume_up
Doha {erisnimi}
EN
EN

"Doha" suomeksi

volume_up
Doha {erisnimi}
FI
FI

Doha {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Doha
Doha oli siis ainoa ehdokaskaupunki. Doha on melko pieni kaupunki.
Doha was, therefore, the only candidate city and it is relatively small in size.
Samaan aikaan halutaan tehdä monenvälinen sopimus Doha-kierroksen puitteissa.
Alongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
Arvoisa puhemies, Doha on ilmeisesti laukaissut hälytyksen tässä rakennuksessa.
Mr President, it appears that Doha has sounded the alarm bells here in this House.
EN

Doha {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Doha
Doha was, therefore, the only candidate city and it is relatively small in size.
Doha oli siis ainoa ehdokaskaupunki. Doha on melko pieni kaupunki.
Alongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
Samaan aikaan halutaan tehdä monenvälinen sopimus Doha-kierroksen puitteissa.
Mr President, it appears that Doha has sounded the alarm bells here in this House.
Arvoisa puhemies, Doha on ilmeisesti laukaissut hälytyksen tässä rakennuksessa.

Esimerkkejä "Doha"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, Doha on ilmeisesti laukaissut hälytyksen tässä rakennuksessa.
Mr President, it appears that Doha has sounded the alarm bells here in this House.
FinnishSamaan aikaan halutaan tehdä monenvälinen sopimus Doha-kierroksen puitteissa.
Alongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
FinnishDoha on kummassakin tapauksessa paras käytettävissä oleva kauppapolitiikan väline.
Doha is the best trade policy instrument available on both those fronts.
FinnishDoha oli siis ainoa ehdokaskaupunki. Doha on melko pieni kaupunki.
Doha was, therefore, the only candidate city and it is relatively small in size.
FinnishDoha on myös kehitysohjelma sen lisäksi, että se on kauppaohjelma.
Doha, moreover, besides being a trade agenda, is also a development agenda.
FinnishDoha oli vain lähtökohta ja monta asiaa jäi vielä avoimeksi.
Doha was merely a starting point and much has still been left open.
FinnishNäyttää kuitenkin siltä, että banaanikauppasopimus olisi lisännyt palasen suureen Doha-palapeliin.
However, it seems as though the Agreement on Trade in Bananas has added a piece to the big Doha puzzle.
FinnishOlen myös pahoillani siitä, ettei Doha-tarkistusta tehty.
Finally, I also regret the absence of an amendment on Doha.
FinnishKenellekään ei olisi pidemmällä aikavälillä hyötyä "kevytDoha-sopimuksesta" tai Dohan kierroksen täydellisestä epäonnistumisesta.
In the long term, no one would gain from a ‘Doha light’ deal or a complete failure of the Doha Round.
FinnishSiksi Doha on keskeinen asia.
FinnishMaailman kauppajärjestön WHO:n Doha-kierroksen seurantakokouksessa voimme tutkia myös Singaporen tilannetta.
In the context of the World Trade Organisation's (WTO) follow-up conference to the Doha round, we can also investigate the situation of the Singapore issues.
FinnishMeidän on todellakin otettava huomioon tämä seikka: kun ainoastaan Doha esitti ehdokkuutensa, en näe mitä muita vaihtoehtoja meillä olisi ollut.
This is an issue that we can only take note of; since Doha was the only candidate city, I cannot see what other choice we had.
FinnishDoha olisi suurmenestys.
FinnishTässä Doha ei saa epäonnistua: se ei saa epäonnistua tavoitteissa mahdollistaa kauppasuhteiden kestävä kansainvälinen kasvu lähivuosina.
This is why Doha must not fail: it must not fail because it has to ensure the sustained expansion of international trade over the next few years.
FinnishMuiden kuin maataloustuotteiden pääsystä markkinoille ja palveluista käydyt Doha-neuvottelut heinäkuun lopussa 2008 ja niissä aikaansaatujen kompromissien vaikutusten arviointi (keskustelu)
Impact assessment of the compromises reached in the Doha negotiations on NAMA and services at the end of July 2008 (debate)
FinnishHyvä Enrique Barón Crespo, seuraavaksi Doha: sanoin siitä puheenjohtaja Barrosolle, sanoin siitä Gordon Brownille, mutta lyhyesti todettuna sanon ”Doha, mutta ei millä tahansa hinnalla”.
Mr Barón Crespo, Doha, yes I said it to President Barroso, I said it to Gordon Brown, but in short, Doha, but not at any price.
Finnish(EN) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Doha-neuvotteluissa heinäkuun lopussa 2008 aikaansaatujen kompromissien vaikutusten arvioinnista.
The next item is the Commission statement on the impact assessment of the compromises reached in the Doha negotiations on NAMA and services at the end of July 2008.
FinnishOlemme jo koonneet Singaporea koskevista toimenpiteistä hyvän paketin, jota meidän täytyy viedä eteenpäin, kenties jopa nykyisten Doha-neuvottelujen rinnalla.
We have already put together a good package of measures in Singapore and we need to take this forward, perhaps even in parallel with the current Doha negotiations.
FinnishVoiko neuvosto antaa perustellun lausunnon siitä, mitä erityisiä etuja Doha-neuvottelukierroksella tehdystä sopimuksesta olisi EU:n taloudelle ja sen kansalaisille?
Could the Council give its considered opinion on the specific benefits that an agreement at the Doha round of negotiations would bring for the EU's economy and its citizens?
FinnishToistankin sen, mitä mainitsin hetki sitten: koska Doha oli ainoa ehdokas, kokouspaikan puoleensavetävyydellä ei ollut merkitystä, koska sille ei ollut kilpailijoita.
I would reiterate what I said earlier, with Doha being the only candidate city, competition and the law of the market concerning the appeal of the conference location did not really play a part.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Doha":

Doha