"diplomatia" - Englanninkielinen käännös

FI

"diplomatia" englanniksi

FI

diplomatia {substantiivi}

volume_up
diplomatia (myös: tahdikkuus)
Innostuneisuus ja diplomatia olivat keskeisessä asemassa puheenjohtajakaudellamme.
This presidency was characterised by enthusiasm and diplomacy.
Diplomatia on hyvä asia, mutta se ei itsessään tarjoa kaikkia vastauksia.
Diplomacy is good, but diplomacy of itself will not deliver all the answers.
Diplomatia siirtyy korkean edustajan, todellisen ulkoministerin käsiin.
Diplomacy will be in the hands of a High Representative, a real foreign affairs minister.

Esimerkkejä "diplomatia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTässä ei ole luonnollisestikaan kysymys siitä, onko Bushin diplomatia voittanut.
Needless to say, this is not about whether or not the Bush diplomacy has scored a victory.
FinnishDiplomatia on hyvä asia, mutta se ei itsessään tarjoa kaikkia vastauksia.
Diplomacy is good, but diplomacy of itself will not deliver all the answers.
FinnishMeille ehdotettu yhteinen diplomatia vie pohjan juuri näiltä vahvoilta puolilta.
It is precisely these advantages which the single diplomacy being proposed to us will devalue.
FinnishViime kädessä kuitenkin ainoan ratkaisun tarjoavat diplomatia ja neuvottelut.
Nevertheless, at the end of the day, the only solution comes through diplomacy and discussion.
FinnishDiplomatia siirtyy korkean edustajan, todellisen ulkoministerin käsiin.
Diplomacy will be in the hands of a High Representative, a real foreign affairs minister.
FinnishEU:n ”vihreä diplomatia” oli pääasiallinen väline tämän myönteisen tuloksen saavuttamisessa.
The EU's 'green diplomacy' was largely instrumental in achieving this positive result.
FinnishInnostuneisuus ja diplomatia olivat keskeisessä asemassa puheenjohtajakaudellamme.
This presidency was characterised by enthusiasm and diplomacy.
FinnishItalian harjoittama diplomatia on kuitenkin alkanut palauttaa tasapainoa.
Italian diplomacy has begun to work towards restoring the balance.
FinnishUrheilu, talous, rahoitus, työllisyys ja diplomatia liittyvät kaikki nykyisin tiiviisti yhteen.
Sport, the economy, finance, employment, diplomacy: today these are all closely related.
FinnishYksi näistä välineistä on aktiivinen diplomatia, jolla tuemme kansainvälistä rauhanprosessia.
One of these is that of active diplomacy, whereby we support the international peace process.
FinnishOnko tarpeen muistuttaa, että diplomatia on jokaisen täysivaltaisen valtion arvokkaimpia valtaoikeuksia.
Need we remind you that diplomacy is one of the regal powers of every sovereign state?
FinnishTämä on välttämätöntä, jotta tietyn ajan kuluessa pystyttäisiin laatimaan Euroopan yhteinen diplomatia.
This perspective is indispensable to the ultimate establishment of a European diplomacy.
FinnishEtelä-Afrikan presidentin "hiljainen diplomatia" on käytännössä Mugaben hallinnon rikoskumppanuutta.
The South African President’s ‘silent diplomacy’ amounts to complicity with Mugabe’s regime.
FinnishDiplomatia ilman taloudellisia varoja on pelkkä hyödytön ele.
Diplomacy without financial resources is merely a useless gesture.
FinnishEU:n diplomatia voi olla lopulta menestyksekästä vain yhtenäisen ja koordinoidun lähestymistavan avulla.
Only through a united and coordinated approach will the EU's diplomacy eventually succeed.
FinnishMinulla on sellainen käsitys, että myöskään amerikkalaisten diplomatia ei onnistu, ellei eurooppalainen täydennä sitä.
I think that American diplomacy would fail unless Europe were supporting it.
FinnishSellainen diplomatia tietysti kysyy aika ajoin kärsivällisyyttä.
Of course, such diplomacy sometimes needs patience.
FinnishTällainen toiminta on ilmiselvä osoitus eurooppalaisten halusta aloittaa tasapainoinen kansainvälinen diplomatia.
This clearly shows that Europeans want to take a balanced, international diplomatic approach.
FinnishDiplomatia ja demokratia ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.
However, diplomacy and democracy are two different things.
FinnishDiplomatia ei ole saanut Miloseviissa aikaan mitään muuta kuin ivallisen hymyn länsimaiden suurta typeryyttä kohtaan.
All diplomacy could achieve with Milosevic was a scornful smile at so much Western stupidity.