"diplomaattisuhteet" - Englanninkielinen käännös

FI

"diplomaattisuhteet" englanniksi

FI

diplomaattisuhteet {substantiivi}

volume_up
diplomaattisuhteet
Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan välille on palautettu diplomaattisuhteet.
Diplomatic relations between the Democratic Republic of Congo and Rwanda have been restored.
Euroopan unionilla on ollut diplomaattisuhteet Kiinaan 30 vuoden ajan.
The European Union has had diplomatic relations with China for 30 years.
Kaikki jäsenvaltiot Luxemburgia lukuun ottamatta säilyttävät diplomaattisuhteet Burmaan.
With the exception of Luxembourg, all Member States maintain diplomatic relations with Burma.

Esimerkkejä "diplomaattisuhteet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan välille on palautettu diplomaattisuhteet.
Diplomatic relations between the Democratic Republic of Congo and Rwanda have been restored.
FinnishEuroopan unionilla on ollut diplomaattisuhteet Kiinaan 30 vuoden ajan.
The European Union has had diplomatic relations with China for 30 years.
FinnishKaikki jäsenvaltiot Luxemburgia lukuun ottamatta säilyttävät diplomaattisuhteet Burmaan.
With the exception of Luxembourg, all Member States maintain diplomatic relations with Burma.
FinnishOn tärkeää palauttaa diplomaattisuhteet ja kuljetusyhteydet maiden välille.
It is vital that diplomatic relations and transport links between the two countries are restored.
FinnishOlemme myös sitä mieltä, että paremmat diplomaattisuhteet voivat saada aikaan hyviä tuloksia.
And we think that better diplomatic contacts may produce results.
FinnishHaluaisin kovasti, että myös Euroopan yhteisö vakiinnuttaisi diplomaattisuhteet Pohjois-Koreaan.
I would like very much to see the European Community also establish diplomatic relations with the DPRK.
FinnishOlemme luoneet diplomaattisuhteet yli 100 maahan.
We have established diplomatic relations with more than 100 countries.
FinnishHe haluavat maan, jossa on turvalliset rajat, ja he haluavat normaalit diplomaattisuhteet kaikkiin arabinaapureihin.
They wish to have a country with secure borders and normal diplomatic relations with all its Arab neighbours.
FinnishArvoisa puhemies, miksi puheenjohtajavaltio Irlanti päätti solmia diplomaattisuhteet Burman sotilasdiktatuurin kanssa?
President-in-Office, why did an Irish presidency choose to initiate diplomatic relations with the military dictatorship in Burma?
FinnishIntia kuului itse asiassa ensimmäisiin valtioihin, jotka solmivat diplomaattisuhteet silloisen Euroopan talousyhteisön kanssa.
In fact, India was one of the first States to establish diplomatic relations with what was then the European Economic Community.
FinnishMonet EU:n jäsenvaltioista tukevat aktiivisesti ponnistelujamme rauhan saavuttamiseksi niemimaallamme solmimalla diplomaattisuhteet Pohjois-Korean kanssa.
Many EU members are actively supporting our efforts for peace on the Peninsula by establishing diplomatic relations with North Korea.
FinnishOn syytä mainita, että sen jälkeen lähes kaikki jäsenvaltiomme sekä myös Euroopan unioni ovat luoneet diplomaattisuhteet Pohjois-Korean kanssa.
It should be pointed out that since then almost all our Member States as well as the European Union itself have established diplomatic relations with North Korea.
FinnishJos Taiwan joskus julistautuu virallisesti itsenäiseksi valtioksi, Euroopan on tunnustettava se viipymättä, ja jäsenvaltioidemme on luotava siihen diplomaattisuhteet.
If Taiwan ever declares formal independence, then Europe must recognise this without delay and our Member States must establish diplomatic relations with it.
FinnishViidenneksi ja viimeiseksi seurauksena 14. toukokuuta tehdystä päätöksestä luoda diplomaattisuhteet tutkimme vaihtoehtoja diplomaattisille akkreditointijärjestelyille Pohjois-Korean kanssa.
Fifth and finally, we are studying options for diplomatic accreditation arrangements with North Korea following the decision to establish diplomatic relations on 14 May.