"diplomaatti" - Englanninkielinen käännös

FI

"diplomaatti" englanniksi

FI

diplomaatti {substantiivi}

volume_up
diplomaatti
Arvoisa komission jäsen Patten, olette diplomaatti ja tiedätte sanojen merkityksen.
Mr Patten, you are a diplomat and you know the meaning of words.
Hän on peloton diplomaatti, joka kertoi meille totuuden sellaisena kuin hän sen näki.
He is a fearless diplomat who told us the truth as he saw it.
Saksan Viron lähetystön diplomaatti Carsten Wilms piti puheen EU:hun liittymisen puolesta.
A diplomat from the German Embassy in Estonia, Mr Carsten Wilms, made a speech in favour of accession.
diplomaatti
diplomaatti

Esimerkkejä "diplomaatti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä sopimus koskee diplomaatti-, virka- ja virkamatkapassin haltijoita.
This agreement affects holders of diplomatic, service and official passports.
FinnishOlemme nyt tilanteessa, jossa Romanian diplomaatti on julistettu ei-toivotuksi henkilöksi.
We now have a situation where a Romanian diplomat has been declared persona non grata.
FinnishArvoisa komission jäsen Patten, olette diplomaatti ja tiedätte sanojen merkityksen.
Mr Patten, you are a diplomat and you know the meaning of words.
FinnishDiplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antama suojelu (äänestys)
Green Paper: Diplomatic and consular protection of Union citizens (vote)
FinnishHän on peloton diplomaatti, joka kertoi meille totuuden sellaisena kuin hän sen näki.
He is a fearless diplomat who told us the truth as he saw it.
FinnishTiedän teidän olevan mestarillinen diplomaatti, mutta vastaus olisi joka tapauksessa paikallaan.
I know you are a master of diplomacy, but a response would be most appropriate in this case.
FinnishSaksan Viron lähetystön diplomaatti Carsten Wilms piti puheen EU:hun liittymisen puolesta.
A diplomat from the German Embassy in Estonia, Mr Carsten Wilms, made a speech in favour of accession.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei hyväksynyt tätä eikä diplomaatti saanut asiasta kiitosta.
Well, the British Government did not endorse or commend him.
FinnishPuheenjohtajamme on ollut kaudellaan oikein hyvä Salomon ja oikein hyvä Yhdistyneiden kansakuntien diplomaatti.
Our chair has been a very good Solomon and a very good United Nations diplomat during his time.
FinnishNeljänneksi: diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu.
FinnishArvoisa puhemies, toisinajattelijoiden oikeudenkäynnissä ei saanut olla paikalla yksikään diplomaatti, lehtimies eikä tarkkailija.
No diplomats or journalists were allowed to be present at the trial of the dissidents.
FinnishJos arvionne on oikea, älkää odottako kunnes viimeinenkin epäilevä diplomaatti on kertonut asiasta ulkoministerilleen.
If your judgment is right, do not wait until the last diplomatic sceptic has re-briefed his foreign minister.
FinnishEn ole aikaisemmin tiennytkään, että hän on näin hyvä diplomaatti politiikan ja tele- ja radioalan suhteen.
I did not realise that she was such a fine diplomat when it comes to politics and the telecommunications and radio sector.
FinnishEnsimmäinen liittyy diplomaatti- ja konsuliedustustojen kautta Euroopan unionin kansalaisille annettavaan suojeluun.
The first concerns assistance for citizens of the European Union from the diplomatic and consular representations.
FinnishViisumivapaus kattaa diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijat, jotka matkustavat matkailu- tai liiketarkoituksessa.
The visa waiver covers the holders of diplomatic, service or official passports travelling for purposes of tourism or business.
FinnishEU:n ja Brasilian välinen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (
Agreement between the EU and Brazil on short-stay visa waiver for holders of diplomatic, service or official passports (
FinnishTässä mietinnössä analysoidaan diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoita koskevaa EU:n ja Brasilian välistä viisumivapaussopimusta.
This report analyses the EU-Brazil visa waiver agreement for holders of diplomatic, service and official passports.
FinnishTämän lisäksi maan ainoa puolankielinen sanomalehti on lakkautettu ja puolalainen diplomaatti on karkotettu maasta.
What is more, the publication of , the country’s only Polish-language newspaper, has been suspended, and a Polish diplomat has been expelled from the country.
Finnish. - (PL) Pidättäydyin äänestämästä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten diplomaatti- ja konsulisuojelua koskevassa äänestyksessä.
in writing. - (PL) I abstained in the vote on diplomatic and consular protection for citizens of European Union Member States.
Finnish-(PT) Unionin kansalaisina nautimme tietyistä oikeuksista, mukaan luettuna oikeus diplomaatti- ja konsuliviranomaisten tarjoamaan suojeluun.
in writing. - (PT) As European citizens, we enjoy a series of rights, including the right to diplomatic and consular protection.