"diktatuuri" - Englanninkielinen käännös

FI

"diktatuuri" englanniksi

FI

diktatuuri {substantiivi}

volume_up
diktatuuri
Yhtenäismarkkinoiden diktatuuri johtaa väistämättä yhden sääntelyn diktatuuriin.
The dictatorship of the single market inevitably results in the dictatorship of a single regulation.
Valtiosopimusdemokratian vastakohta on enemmistön diktatuuri.
The opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
Tällainen diktatuuri, joka sortaa omaa kansaansa, on täysin sietämätön.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.

Esimerkkejä "diktatuuri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä diktatuuri on saatava noudattamaan kansainvälisen rinnakkaiselon sääntöjä.
We must persuade this dictatorship to respect the rules of international coexistence.
FinnishMaa joutui kapinallisten käsiin ja pantiin alulle todellinen diktatuuri.
The country fell into the hands of the rebels and became a virtual dictatorship.
FinnishOn selvää, että suuntana on lisääntyvä diktatuuri ja vähentyvä demokratia.
It is obvious that there is a move towards further dictatorship and less democracy.
FinnishArvoisa puhemies, Pohjois-Korea on julma ja salaperäinen kommunistinen diktatuuri.
Mr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
FinnishMugaben poliittinen diktatuuri on johtanut Zimbabwen yhteiskunnalliseen kriisiin.
Mr Mugabe’s political dictatorship has gone hand in hand with social disaster in Zimbabwe.
FinnishSyyria on kuitenkin diktatuuri, jossa sisäistä oppositiota ei sallita.
Syria, however, is a dictatorship that does not tolerate internal opposition.
FinnishMinulle islamismi on pelkästään järjetön diktatuuri ja 1900-luvun ideologia.
For me, Islamism is simply a perverse dictatorship and ideology of the twentieth century.
FinnishKuuba on kauhistuttava diktatuuri, ja äsken mainitsemani tosiasiat ovat hyvin tiedossa.
Cuba is a horrendous dictatorship, and the facts I have just mentioned are well known.
Finnish   – Arvoisa puhemies, Valko-Venäjä on erikoinen maa, se on viimeinen diktatuuri Euroopassa.
   – Mr President, Belarus is a special country, the last dictatorship in Europe.
FinnishTällainen diktatuuri, joka sortaa omaa kansaansa, on täysin sietämätön.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
FinnishRajapaksan hallitus on itse asiassa diktatuuri, jonka demokratia on pelkkä pintasilaus.
The Rajapaksa Government is, in fact, a dictatorship with a very thin democratic veneer.
FinnishSamanaikaisesti meidän on tunnustettava, että Kiina on myös diktatuuri.
At the same time, we have to recognise that China is also a dictatorship.
FinnishMobutun 30 vuotta kestänyt diktatuuri ja Kabilan sotilaallinen valloitus eivät olleet tarpeeksi.
Thirty years of dictatorship and Kabila's military takeover have not been enough.
FinnishCastron diktatuuri on häpeäksi demokraattisen sosialismin idealle.
Castro's dictatorial rule is a disgrace to the idea of democratic socialism.
FinnishMyanmarin diktatuuri sivuutti sen täysin, eikä sen jälkeen ole tapahtunut mitään muuta.
The Burmese dictatorship ignored this and nothing more has happened.
FinnishArvoisa puhemies, olemme iloisia, että Irakin diktatuuri on päättynyt.
Mr President, we are glad the dictatorship in Iraq has come to an end.
FinnishYhtenäismarkkinoiden diktatuuri johtaa väistämättä yhden sääntelyn diktatuuriin.
The dictatorship of the single market inevitably results in the dictatorship of a single regulation.
FinnishTämä osoittaa, miten vainoharhainen Castron diktatuuri tällä hetkellä on.
This demonstrates the current paranoia of the Castro dictatorship.
FinnishSyyria on vuosia ollut al-Assadin perheen, isän ja pojan, johtama diktatuuri.
Syria has, for many years, been a dictatorship that was run by the El-Assads, both father and son.
FinnishNykyinen Venäjän tukema diktatuuri tekee mahdottomaksi muunlaisen politiikan harjoittamisen.
The current dictatorship, backed by Russia, makes it impossible to pursue any other policy.