"Dijon" - Englanninkielinen käännös

FI

"Dijon" englanniksi

volume_up
Dijon {erisnimi}
EN
EN

"Dijon" suomeksi

volume_up
Dijon {erisnimi}
FI
FI

Dijon {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Dijon
Yksinkertaistaen sanottuna vuonna 1979 tehtiin Cassis de Dijon -päätös.
To put it simply, we had the Cassis de Dijon decision in 1979.
Toista pankkidirektiiviä ja Cassis de Dijon -periaatetta koskeva kysymys on mielenkiintoinen.
The question on the second banking directive and the Cassis de Dijon case is interesting.
Miksi pankkien tapauksessa ei voitaisi käyttää lähtökohtana Cassis de Dijon -periaatetta?
Why can the doctrine of the Cassis de Dijon case not also be the underlying assumption for banks?
EN

Dijon {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Dijon
To put it simply, we had the Cassis de Dijon decision in 1979.
Yksinkertaistaen sanottuna vuonna 1979 tehtiin Cassis de Dijon -päätös.
The question on the second banking directive and the Cassis de Dijon case is interesting.
Toista pankkidirektiiviä ja Cassis de Dijon -periaatetta koskeva kysymys on mielenkiintoinen.
Why can the doctrine of the Cassis de Dijon case not also be the underlying assumption for banks?
Miksi pankkien tapauksessa ei voitaisi käyttää lähtökohtana Cassis de Dijon -periaatetta?

Esimerkkejä "Dijon"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToista pankkidirektiiviä ja Cassis de Dijon -periaatetta koskeva kysymys on mielenkiintoinen.
The question on the second banking directive and the Cassis de Dijon case is interesting.
FinnishMiksi pankkien tapauksessa ei voitaisi käyttää lähtökohtana Cassis de Dijon -periaatetta?
Why can the doctrine of the Cassis de Dijon case not also be the underlying assumption for banks?
FinnishYksinkertaistaen sanottuna vuonna 1979 tehtiin Cassis de Dijon -päätös.
To put it simply, we had the Cassis de Dijon decision in 1979.
FinnishHän sanoi: meidän on lähdettävä Cassis de Dijon -doktriinista, eli molemminpuolisesta luottamuksesta.
He said that we need to work on the basis of the 'Cassis de Dijon' principle of mutual trust.
FinnishTuomio asiassa Cassis de Dijon.
FinnishAnnamme vapaat kädet tuomioistuimelle, joka on keksinyt tämän käsitteen niin sanotussa Cassis de Dijon -tapauksessa ja Sägerin jutussa antamissaan tuomioissa.
We are giving free rein to the Court of Justice, which is the inventor of this concept in its judgments in the 'Cassis de Dijon' and 'Säger' cases.
FinnishYksi tämän päivän esittelijöistä, Alexander Stubb, sanoi, että tämä toimenpidepaketti on yritys soveltaa Cassis de Dijon -tapauksen tuomiota lainsäädännön tasolla.
One of today's rapporteurs, Mr Stubb, says that this package of measures is an attempt to apply the Cassis de Dijon judgment on a legislative level.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, noin kolmekymmentä vuotta sitten yhteisöjen tuomioistuin vakiinnutti vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen asiassa Cassis de Dijon antamassaan tuomiossa.
(ES) Madam President, some thirty years ago the Court of Justice established the principle of mutual recognition in its judgment in Cassis de Dijon.
FinnishOttaen huomioon " Cassis de Dijon" -ennakkotapauksen onko komissio samaa mieltä siitä, että ehdotettu pääsylippujen jakelu on sisämarkkinalainsäädännön vastainen?
In view of the precedent set by the "Cassis de Dijon' judgment, does the Commission agree that the proposed ticket allocation is a fundamental breach of internal market legislation?