"digitaalinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"digitaalinen" englanniksi

EN
FI

digitaalinen {adjektiivi}

volume_up
digitaalinen (myös: digitaali-)
"Digitaalinen asialista" on entistä tärkeämpi ja yhteiskunnassamme välttämätön.
A 'digital agenda' is increasingly important and unavoidable in our society.
Digitaalinen tietoyhteiskunta tekee maailmasta yhden yhtenäisen kokonaisuuden.
The digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
Nyt sinulla siis on perinteiselle tervehdyskortille hauska, digitaalinen vaihtoehto.
So there you have it: a fun, digital alternative to the traditional greeting card.

Esimerkkejä "digitaalinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishDigitaalinen tietoyhteiskunta tekee maailmasta yhden yhtenäisen kokonaisuuden.
The digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
FinnishDigitaalinen videokamera, joka tukee analogisen signaalin muuntoa digitaaliseksi
Some popular analog video formats include 8mm, Hi-8, VHS, and S-VHS (to name a few).
Finnish"Digitaalinen asialista" on entistä tärkeämpi ja yhteiskunnassamme välttämätön.
A 'digital agenda' is increasingly important and unavoidable in our society.
FinnishNyt sinulla siis on perinteiselle tervehdyskortille hauska, digitaalinen vaihtoehto.
So there you have it: a fun, digital alternative to the traditional greeting card.
FinnishDigitaalinen videokamera muuntaa analogisen lähteen videon digitaaliseksi.
The DV camera will convert the video from the analog source into digital video.
FinnishJos ohjelmatiedostoa on muutettu, digitaalinen allekirjoitus on virheellinen.
If the program file has been changed, the digital signature will be invalid.
FinnishDVB-T on laajasti käytetty digitaalinen muoto ja sitä tuetaan kaikilla alueilla.
DVB-T is a widely adopted digital format and is supported in all locales.
FinnishWWW-sivu yritti asentaa lisäosan, jossa on kelvollinen digitaalinen allekirjoitus.
A webpage tried to install an add-on that has a valid digital signature.
FinnishDigitaalinen allekirjoitus on sähköinen suojausmerkintä, joka voidaan lisätä tiedostoihin.
A digital signature is an electronic security mark that can be added to files.
FinnishDigitaalinen vallankumous on luonut uusia haasteita kaksoisjärjestelmälle.
The digital revolution has created new challenges within this dual system.
FinnishJotta digitaalinen asialistamme olisi kilpailukykyinen, meidän on aloitettava ihmisistä.
In order to have a competitive digital agenda we must start from the people.
FinnishDigitaalinen vallankumous tuo samaan aikaan sekä mahdollisuuksia että riskejä.
The digital revolution constitutes both an opportunity and a risk.
FinnishValitse Tuo valokuvia ja videoita -ikkunassa digitaalinen videokamera ja valitse sitten Tuo.
In the Import Photos and Videos window, select the DV camera, and then click Import.
FinnishLoppujen lopuksi digitaalinen kuilu on vielä nykyäänkin käsittämättömän totta.
After all, the digital divide remains incredibly real today.
FinnishQAM (Quadrature Amplitude Modulation) on digitaalinen kaapelijakelun standardi Yhdysvalloissa.
Quadrature Amplitude Modulation (QAM) is the digital cable standard in the United States.
FinnishEdes kelvollinen digitaalinen allekirjoitus ei takaa, ettei tiedoston sisältö ole vahingollinen.
Even a valid digital signature does not verify that the contents of the file are harmless.
FinnishKoulujen on opetettava oppilailleen lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi digitaalinen lukutaito.
Schools must provide pupils with these skills, as they do in the case of reading and writing.
FinnishDigitaalinen vallankumous tulee parantamaan vammaisten elämän laatua ja palvelunsaantimahdollisuuksia.
The digital revolution will improve the quality of their lives and access to services.
FinnishKäynnistä digitaalinen kaapeliviritin uudelleen ja yritä avata TV-lähetys sitten uudelleen.
Remove and reapply power to your digital cable tuner, and then try to set up the TV signal again.
FinnishVaikeimpana tehtävänä on kuitenkin kuroa umpeen tietosisällössä ilmenevä digitaalinen kuilu.
The most difficult task, however, will be to overcome the digital divide in information content.