FI

design {substantiivi}

volume_up
Kyseessä on yritys nimeltä Mura European Fashion Design, joka on irtisanonut 2 554 työntekijää.
The plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Tämä on Technology, Entertainment, Design ja tuossa on lypsylehmä.
This is Technology, Entertainment, Design and there's a dairy cow.
Neljänneksi muut kuin teknologiset innovaatiot, kuten design, palvelut ja luova kulttuuri, ovat myös tärkeitä tekijöitä.
Fourthly, non-technological innovations, including in terms of design, services and cultural creativity, are also important factors.
EN

design {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Joint research at EU level is designed to complement national research programmes.
EU:n tason yhteisen tutkimustyön on tarkoitus täydentää kansallisia tutkimusohjelmia.
Are these changes designed to pave the way for a common EU defence?
Onko näillä muutoksilla tarkoitus valmistella siirtymistä EU: n yhteiseen puolustukseen?
This is the shortcoming on certain job markets which this directive is designed to rectify or prevent in future.
Direktiivillä vuokratyöstä onkin tarkoitus estää tai korjata kyseinen joillain työmarkkinoilla esiintyvä haitta.
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
"Jos suunnittelu on näkövammaisten kannalta onnistunut, se on onnistunut kaikkien kannalta."
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Rahtivaunujen suunnittelu ei kuitenkaan ole komission asia.
The design of the building is not entirely to my taste.
Rakennuksen suunnittelu ei ole täysin minun makuuni.
Premium design, slim body, and powerful performance. Best Buy
Huippuluokan muotoilu, ohut runko ja tehokas suorituskyky.
Experience modern design and premium finish for comfortable use in either hand.
Nykyaikainen muotoilu ja korkeatasoinen viimeistely sopivat sekä vasen- että oikeakätisille.
With clean lines and sleek design, it’s stunning any way you look at it.
Selkeälinjainen ja tyylikäs muotoilu näyttää hyvältä mistä kulmasta tahansa.
The design was submitted to the relevant authorities of the City of Frankfurt for planning permission.
Suunnitelma toimitettiin Frankfurtin kaupungin viranomaisille rakennuslupaa varten.
January 2005: COOP Himmelb(l)au winning design for the ECB’s new premises after the revision phase
Tammikuu 2005: COOP Himmelb(l)aun voittoisa suunnitelma EKP:n uusiksi toimitiloiksi viimeistelyvaiheen jälkeen.
If so, could the institutions design such a page jointly in order to optimize its usefulness?
Jos tälläinen suunnitelma on olemassa, voisivatko toimielimet laatia sivun yhdessä, jotta siitä tulisi mahdollisimman toimiva?
design
The plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Kyseessä on yritys nimeltä Mura European Fashion Design, joka on irtisanonut 2 554 työntekijää.
This is Technology, Entertainment, Design and there's a dairy cow.
Tämä on Technology, Entertainment, Design ja tuossa on lypsylehmä.
Fourthly, non-technological innovations, including in terms of design, services and cultural creativity, are also important factors.
Neljänneksi muut kuin teknologiset innovaatiot, kuten design, palvelut ja luova kulttuuri, ovat myös tärkeitä tekijöitä.
The future design of the cohesion policy depends on the decision we will take together.
Koheesiopolitiikan tuleva malli riippuu päätöksestä, jonka yhdessä teemme.
Its adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Mukautettava kaksitoiminen malli näyttää hyvältä ja toimii sekä tablettina että kannettavana.
A new design for the computerised transit system has been put forward which is more practical and realistic and less ambitious.
On esitetty uusi tietokoneistetun Transit-järjestelmän malli. Malli on käytännöllisempi ja etenkin realistisempi ja vähemmän kunnianhimoinen.
design (myös: figure, pattern, plot, set)
A picture, colour or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii työpöydälle avattujen ikkunoiden taustakuvana.
The desktop background, also called wallpaper, is a picture, color, or design on the desktop.
Työpöydän tausta (eli taustakuva) on työpöydälle asetettu kuva, väri tai kuvio.
A picture, color, or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii työpöydälle avattujen ikkunoiden taustakuvana.
design (myös: idea, intention)
2. Arkkitehtuuri

Esimerkkejä "design"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKyseessä on yritys nimeltä Mura European Fashion Design, joka on irtisanonut 2 554 työntekijää.
The plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
FinnishTämä on Technology, Entertainment, Design ja tuossa on lypsylehmä.
This is Technology, Entertainment, Design and there's a dairy cow.
FinnishNeljänneksi muut kuin teknologiset innovaatiot, kuten design, palvelut ja luova kulttuuri, ovat myös tärkeitä tekijöitä.
Fourthly, non-technological innovations, including in terms of design, services and cultural creativity, are also important factors.
FinnishMinulla ei ole mitään vapaaehtoista merkintää vastaan, jonka tarkoituksena on tuotteiden laadullisten ominaisuuksien testaaminen, kuten esimerkiksi ECO Design.
I have no objection to voluntary marking which has the purpose of testing the qualitative properties of products, such as ECO Design for example.