"demokraattisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"demokraattisesti" englanniksi

FI

demokraattisesti {adverbi}

volume_up
demokraattisesti
Muslimiveljeskuntaan kuuluva ryhmä on noussut valtaan demokraattisesti.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
Me kannatamme kuitenkin eurooppalaista virastoa, joka on demokraattisesti valvottavissa.
But we are in favour of a European authority that can be democratically controlled.
Tsetsenian demokraattisesti valitusta hallituksesta ei koskaan puhuta.
No mention is ever made of the democratically elected government of Chechnya.

Esimerkkejä "demokraattisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRohkenemme viimeinkin toivoa, että kestävä rauha voidaan nyt taata demokraattisesti.
At last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
Finnish(PT) Arvoisa puhemies, parlamentin on tulkittava demokratiaa demokraattisesti.
(PT) Mr President, Parliament needs to interpret Democracy in a democratic fashion.
FinnishMuslimiveljeskuntaan kuuluva ryhmä on noussut valtaan demokraattisesti.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
FinnishDemokraattisesti valitun siviilihallituksen on otettava politiikka hoitaakseen.
Politics must be taken over by a democratic legitimate civil government.
FinnishMeillä kaikilla on oikeus paikkaamme täällä, koska olemme demokraattisesti valittuja.
All of us have the right to sit here because we were democratically elected.
FinnishTärkeät poliittiset päätökset tekevät demokraattisesti valitut ministerit neuvostossa.
Major policy decisions are taken by democratically elected ministers in the Council.
FinnishMe kannatamme kuitenkin eurooppalaista virastoa, joka on demokraattisesti valvottavissa.
But we are in favour of a European authority that can be democratically controlled.
FinnishJos haluamme EU:n toimivan demokraattisesti, meidän on oltava valmiita maksamaan siitä.
If we are to have a democratically functioning EU, we must be prepared to pay for it.
FinnishOlemme päättäneet demokraattisesti, Godfrey Bloom, että teidän on poistuttava parlamentista.
We have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
FinnishKatsomme, että nämä rakenteet ovat demokraattisesti valittujen elinten suora seuraus.
We consider these structures to be the direct product of democratically elected bodies.
FinnishKyse on ensinnäkin hallituksesta, jota ei ole valittu demokraattisesti.
First of all, we are dealing with a government that was not democratically elected.
FinnishTsetsenian demokraattisesti valitusta hallituksesta ei koskaan puhuta.
No mention is ever made of the democratically elected government of Chechnya.
FinnishJos parlamentti on demokraattisesti oikeutetumpi, kaikki voittavat.
As long as we have a more democratically legitimate Parliament, everybody wins.
FinnishHyväksymme kuitenkin sen, että Kyproksen kansa on tehnyt demokraattisesti oman valintansa.
We accept, however, that the people of Cyprus have made a democratic choice.
FinnishViimeiset demokraattisesti valitut parlamentin jäsenet valittiin tehtäväänsä vuonna 1990.
The last democratically elected members of parliament were elected in 1990.
Finnish(SV) Neuvoston käsityksen mukaan Europolia valvotaan jo demokraattisesti.
The Council believes that Europol is already under democratic control.
FinnishKompromissia koskevia neuvotteluja on kuitenkin käyty aidon demokraattisesti.
Negotiations regarding a compromise have, however, been conducted in a truly democratic way.
FinnishMyös Euroopan unionia hallitaan demokraattisesti, ja me käymme demokraattisia keskusteluja.
Europe, too, is governed by democracy, and we are having democratic debates.
FinnishTämä on jokaisen demokraattisesti valitun parlamentin keskeinen ominaisuus.
This is an essential feature of every democratically elected assembly.
FinnishMe olemme demokraattisesti valittuja parlamentin jäseniä, joilla on oikeus ilmaista kantamme.
We are democratic Members of Parliament with the right to state our position.