"demokraattinen puolue" - Englanninkielinen käännös

FI

"demokraattinen puolue" englanniksi

FI

demokraattinen puolue {substantiivi}

volume_up
demokraattinen puolue
Oma puolueeni, Euroopan demokraattinen puolue, tekee kaikkensa ratifioinnin puolesta.
My own party, the European Democratic Party, will do all it can for ratification.
Toivomme luonnollisestikin, että demokraattinen puolue osallistuu aktiivisesti noihin keskusteluihin.
Obviously we hope that the Democratic Party will take an active part in these talks.
Saksan vapaa demokraattinen puolue on myös liittynyt mukaan, mikä on myönteistä.
The German Free Democratic Party has also come onboard, which is welcome news.

Esimerkkejä "demokraattinen puolue"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSaksan vapaa demokraattinen puolue on myös liittynyt mukaan, mikä on myönteistä.
The German Free Democratic Party has also come onboard, which is welcome news.
FinnishOma puolueeni, Euroopan demokraattinen puolue, tekee kaikkensa ratifioinnin puolesta.
My own party, the European Democratic Party, will do all it can for ratification.
FinnishToivomme luonnollisestikin, että demokraattinen puolue osallistuu aktiivisesti noihin keskusteluihin.
Obviously we hope that the Democratic Party will take an active part in these talks.
FinnishDemokraattinen D66-puolue vaatii Euroopan unionin maatalouspolitiikan demokraattista valvontaa.
D'66 demands democratic control over European agricultural policy.
FinnishAinoastaan Maltan "Demokraattinen vaihtoehto" -puolue - vihreät - puolustaa yhteisön oikeutta Maltassa.
Only the Maltese 'Democratic Alternative' party - the Greens - is defending Community law in Malta.
FinnishAlankomaiden demokraattinen D66-puolue pitää näitä viimeksi mainittuja puutteita paljon vakavampina kuin taloudellisia puutteita.
The Dutch D'66 party sees these last shortcomings as even more serious than the economic ones.
FinnishHadep-puolue on demokraattinen puolue, joka yrittää ja on yrittänyt ilman väkivaltaa puolustaa kurdien asiaa.
HADEP is a democratic party which is trying to defend the cause of the Kurds peacefully, and has done so in the past.
FinnishHaluaisin taata teille, että demokraattinen puolue - Euroopan kansanpuolueen jäsenenä - toimii tämänsuuntaisesti.
I would like to assure you that the Democrat Party -as a member of the European Popular Party- will act in this way.
FinnishDemokraattinen puolue voitti vaalit täysin ylivoimaisella enemmistöllä, mutta sotilashallitus ei kunnioittanut vaalitulosta vaan pysytteli vallassa.
The democratic party won the election with an overwhelming majority, but the military regime did not respect the election result and remained in power.
FinnishTämä ei ole vain eurooppalaisten tekemä huomio, vaan saman on havainnut myös demokraattinen puolue, jolla on enemmistö Yhdysvaltojen kongressissa ja senaatissa.
This observation is not just a European one but is also being increasingly made by the Democratic Party, which holds the majority in the US Congress and Senate.
FinnishAlue, jota edustan, on koko Euroopan unionin ainoa alue, jossa kansalaisilta kielletään perustavanlaatuinen demokraattinen oikeus äänestää puolue pois vallasta.
The region which I represent is the only region in all of the European Union where citizens are denied the fundamental, democratic right to vote a party out of office.
FinnishEn tiedä, kuinka demokraattiset ryhmänne rakenteet ovat, mutta me olemme demokraattinen puolue ja siksi teemme tänä iltana päätöksen toimittamalla demokraattisen äänestyksen.
I do not know how deeply democratic the structures in your party are, but we are a democratic party and so we will decide this evening by means of a democratic vote.
FinnishKaksi puoluetta, jotka eivät voi sietää toisiaan, istuivat alas tekemään yhteistyötä: demokraattinen puolue toisella puolen ja pienempi sosiaalidemokraattinen puolue toisella.
Two parties which cannot stand each other sat down and worked together. The democratic party, on the one hand, and the smaller social democratic party, on the other.
FinnishPresidentin puolue, demokraattinen kansanpuolue, sai joulukuussa 1994 järjestetyissä eduskuntavaaleissa murskaavan enemmistön, kun useita oppositiopuolueita oli kielletty toimimasta.
The President's party, the People's Democratic Party, won a landslide victory in the parliamentary elections in December 1994, after several opposition parties had been banned.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "demokraattinen puolue" englanniksi

demokraattinen adjektiivi
English
puolue substantiivi
English
poliittinen puolue substantiivi