"data" - Englanninkielinen käännös

FI

"data" englanniksi

volume_up
data {subst.}
EN
EN

"data" suomeksi

volume_up
data {subst.}
FI

data {substantiivi}

volume_up
1. ATK
data
Windows Media Centerissä voit toistaa ääni- ja data-CD-levyjä sekä video- ja data-DVD-levyjä.
Using Windows Media Center, you can play audio and data CDs, as well as video and data DVDs.
Sisältää vastauksia kysymyksiin ääni-CD-levyjen, data-CD-levyjen ja data-DVD-levyjen polttamisesta.
Includes answers to questions about creating your own audio CDs, data CDs, and data DVDs.
Data-CD-levyt ovat hyödyllisiä myös tiedostojen varmuuskopioinnissa.
Data CDs are also useful if you want to back up your data files.
EN

data {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
If the data concerned relates to companies, it is the property of those companies.
Mikäli asianomainen tieto liittyy yrityksiin, se on kyseisten yritysten omaisuutta.
The data used to create the mapping images or map-based content is copyrighted ©.
Karttakuvien tai karttapohjaisen sisällön luomiseen käytettävä tieto on suojattu tekijänoikeuksin.
The second is the available publicly-known data regarding the emissions.
Toinen peruste on päästöjä koskeva julkisesti saatavana oleva tieto.
data (myös: material)
Now the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
Nyt sama aineisto voidaan selata omasta työhuoneesta käsin tietokoneella.
Aineisto viittaa siihen, että...
Quite recently, however, extensive new data has been collected covering areas right in the vicinity of the coastline, in the shallow coves of the Baltic.
Vastikään on kuitenkin kerätty laaja uudentyyppinen aineisto, joka käsittää kohteita aivan rantaviivan välittömästä läheisyydestä Itämeren matalista merenlahdekkeista.
2. ATK
data
Using Windows Media Center, you can play audio and data CDs, as well as video and data DVDs.
Windows Media Centerissä voit toistaa ääni- ja data-CD-levyjä sekä video- ja data-DVD-levyjä.
Includes answers to questions about creating your own audio CDs, data CDs, and data DVDs.
Sisältää vastauksia kysymyksiin ääni-CD-levyjen, data-CD-levyjen ja data-DVD-levyjen polttamisesta.
Data CDs are also useful if you want to back up your data files.
Data-CD-levyt ovat hyödyllisiä myös tiedostojen varmuuskopioinnissa.

Esimerkkejä "data"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishValitse Käynnistä, kirjoita hakukenttään %LocalAppData%Microsoft ja paina Enter.
Click Start, type %LocalAppData%Microsoft in the Search box, and then press Enter.
FinnishAnd, if you’ve ever lost data in a power outage, you might feel the same way.
And, if you’ve ever lost data in a power outage, you might feel the same way.
FinnishAseta data-CD tai -DVD Windows Media Center -tietokoneen CD- tai DVD-asemaan.
Insert the data CD or DVD into the CD or DVD drive on your Windows Media Center computer.
FinnishWindows Media Centerissä voit toistaa ääni- ja data-CD-levyjä sekä video- ja data-DVD-levyjä.
Using Windows Media Center, you can play audio and data CDs, as well as video and data DVDs.
FinnishData-CD-levyt ovat hyödyllisiä myös tiedostojen varmuuskopioinnissa.
Data CDs are also useful if you want to back up your data files.
FinnishSisältää vastauksia kysymyksiin ääni-CD-levyjen, data-CD-levyjen ja data-DVD-levyjen polttamisesta.
Includes answers to questions about creating your own audio CDs, data CDs, and data DVDs.
Finnish© 2010 MapData Sciences Pty. Ltd. © 2010 PSMA Australia Ltd.
© 2010 MapData Sciences Pty. Ltd. © 2010 PSMA Australia Ltd.
FinnishKaksoisnapsauta Järjestelmä, kaksoisnapsauta DisableTaskMgr, muuta Arvon data -arvoksi 0 ja valitse sitten OK.
Double-click System, double-click DisableTaskMgr, change Value data to 0, and then click OK.
FinnishVaikka kaikki data on saatavilla, voi olla parempi olla katsomatta liian kauaksi läheistensä menneisyyteen.
With all this data out here, it might be a good idea not to look too far into the past of those you love.
FinnishKun olet valinnut tallennusvaihtoehdon, voit kopioida lisää kuvia ja tiedostoja CD-data- tai DVD-datalevylle.
After you choose a burning option, you can copy more pictures and additional files to the data CD or DVD.
FinnishHae aikasarjat: Statistical Data Warehouse.
Download this time series from the Statistical Data Warehouse.
FinnishTutkittuani asiaa sain selville, että tämä tieto oli lähtöisin tietokirjasta "Guinness European Data Book" .
Upon investigation, I discovered that this information had been sourced from the Guinness European Data Book.
FinnishTämän direktiivin tärkeyttä kuvaa myös suomalaisen Data Fellows -yrityksen osakeanti viime viikolla.
Its importance is also illustrated by the share issue last week in connection with the Finnish company, Data Fellows.
FinnishVoit asettaa BitLocker-suojatun siirrettävän data-aseman lukituksen avautumaan automaattisesti, kun Windows käynnistyy.
You can set a BitLocker-protected removable data drive to unlock automatically when you start Windows.
FinnishNäin voit lukita PC:n sisäisen data-aseman:
Here's how to lock a data drive that's inside your PC:
Finnish0:12 Otetaanpa neljä aihetta, jotka liittyvät toisiinsa: big data, tatuoinnit, kuolemattomuus ja kreikkalaiset.
0:12 All right, so let's take four subjects that obviously go together: big data, tattoos, immortality and the Greeks.
FinnishTämä tarkoittaa minkä tahansa laitteen, kuten kameran, skannerin tai CD-data- tai DVD-datalevyn, muutettuja tuontiasetuksia.
This includes import settings that you changed for any device, such as a camera, scanner, or data CD or DVD.
FinnishMikäli poltat CD-levyn (joko ääni- tai data-), soittoluettelon kohteet poltetaan CD-levylle, mutta soittoluetteloa ei.
If you burn a CD (either audio or data), the items in the playlist are burned to the CD, but the playlist file is not.
FinnishLocal (C:KäyttäjätkäyttäjänimiAppDataLocal)
FinnishLaajenna lukittavan aseman tiedot Kiinteät data-asemat -kohdassa ja napauta tai napsauta Ota BitLocker käyttöön -valintaa.
Under Fixed data drives, expand the drive info for the drive you want to lock, and then tap or click Turn on BitLocker.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "data":

data
data format